ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite temu

Profili mrežne veze

Profili se mogu upotrebljavati za kontrolu ponašanja Zaštite pristupa mreži programa ESET Endpoint Security za određene Mrežne veze. Prilikom izrade ili uređivanja pravila firewalla, IDS pravila ili pravila zaštite od napada grubom silom  pravilo možete dodijeliti određenom profilu ili ga primijeniti na sve profile. Kada je profil aktivan na mrežnoj vezi, primjenjuju se samo globalna pravila (pravila za koja profil nije naveden) i pravila dodijeljena tom profilu. Možete izraditi više profila s različitim pravilima dodijeljenim mrežnim vezama kako biste lakše mijenjali funkcioniranje firewalla.

Profile i zadatke mrežne veze možete konfigurirati u opciji Napredno podešavanje > Zaštite > Zaštita pristupa mreži > Zaštita pristupa mreži.

Dodjela profila mrežne veze – omogućuje vam da odaberete hoće li novootkrivene mrežne veze automatski (na padajućem izborniku odaberite Automatski ) dodijeliti unaprijed definirani ili prilagođeni profil na temelju aktivatora konfiguriranih u profilima mrežne veze ili želite da vas se pita (na padajućem izborniku odaberite Pitaj) da izvršite konfiguriranje zaštite mreže i ručno dodjeljivanje profila svaki puta kada se detektira nova mrežna veza.

Možete i ručno dodijeliti određeni profil mrežne veze tako da otvorite prozor glavnog programa > Podešavanje > Mreža > Mrežne veze. Zadržite pokazivač miša iznad određene mrežne veze i kliknite ikonu izbornika three_dots_menu > Uredi da biste otvorili prozor Konfiguriranje mrežne zaštite pa odaberite profil.

Profili mrežnih veza – kliknite Uredi za dodavanje ili uređivanje profila mrežne veze.

Sljedeći profili unaprijed su definirani i ne mogu se uređivati/brisati:

Privatno – za pouzdane mreže (kućnu ili uredsku mrežu). Vaše računalo i zajedničke datoteke pohranjene na vašem računalu vidljivi su drugim korisnicima mreže, a resursi sustava dostupni su drugim korisnicima na mreži (aktiviran je pristup zajedničkim datotekama i pisačima, aktivirana je dolazna RPC komunikacija i dostupno je daljinsko dijeljenje radne površine). Preporučujemo upotrebu ove postavke prilikom pristupa sigurnoj lokalnoj mreži. Ovaj se profil automatski dodjeljuje mrežnoj vezi ako je konfigurirana kao Domenska ili Privatna mreža u sustavu Windows.

Javno – za nepouzdane mreže (javnu mrežu). Datoteke i mape u vašem sustavu ne dijele se s drugim korisnicima na mreži niti su im vidljive i deaktivirano je dijeljenje resursa sustava. Preporučujemo upotrebu ove postavke prilikom pristupa bežičnim mrežama. Ovaj se profil automatski dodjeljuje bilo kojoj mrežnoj vezi koja nije konfigurirana kao Domenska ili Privatna mreža u sustavu Windows.

Kad se mrežna veza prebaci na drugi profil, pojavit će se obavijest u donjem desnom kutu zaslona.