ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite temu

Aktivatori

Aktivatori su prilagođeni uvjeti koji moraju biti ispunjeni da bi se mrežni profil veze dodijelio Mrežna veza. Ako povezana mreža ima iste atribute koji su definirani u aktivatorima za povezani mrežni profil, profil će se primijeniti na mrežu. Profil mrežne veze može imati jedan ili više aktivatora. Ako postoji više aktivatora, primjenjuje se logika OR (mora biti ispunjen barem jedan uvjet). Aktivatore možete definirati u uređivaču profila mrežne veze. Izradu prilagođenih profila mrežne veze trebao bi vršiti iskusni korisnik.

Dostupni su sljedeći aktivatori (ako želite saznati pojedinosti o mreži na koju ste trenutačno povezani, pogledajte Mrežne veze):

arrow_down_business Adapter

arrow_down_business DNS

arrow_down_business WINS

arrow_down_business DHCP

arrow_down_business Standardni gateway

arrow_down_business Wi-Fi

arrow_down_business Profil sustava Windows

arrow_down_business Autorizacija