ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite temu

Dodavanje ili uređivanje profila mrežne veze

Profile mrežne veze možete dodavati i uređivati u prozoru Napredno podešavanje > Zaštite > Zaštita pristupa mreži > Zaštita pristupa mreži > Profili mrežne veze > Uredi. Da biste uredili profil, morate ga odabrati na popisu u prozoru Profili mrežne veze .

Sljedeći profili su unaprijed definirani i ne mogu se uređivati/brisati:

Privatno – za pouzdane mreže (kućnu ili uredsku mrežu). Vaše računalo i zajedničke datoteke pohranjene na vašem računalu vidljivi su drugim korisnicima mreže, a resursi sustava dostupni su drugim korisnicima na mreži (aktiviran je pristup zajedničkim datotekama i pisačima, aktivirana je dolazna RPC komunikacija i dostupno je daljinsko dijeljenje radne površine). Preporučujemo upotrebu ove postavke prilikom pristupa sigurnoj lokalnoj mreži. Ovaj se profil automatski dodjeljuje mrežnoj vezi ako je konfigurirana kao Domenska ili Privatna mreža u sustavu Windows.

Javno – za nepouzdane mreže (javnu mrežu). Datoteke i mape u vašem sustavu ne dijele se s drugim korisnicima na mreži niti su im vidljive i deaktivirano je dijeljenje resursa sustava. Preporučujemo upotrebu ove postavke prilikom pristupa bežičnim mrežama. Ovaj se profil automatski dodjeljuje bilo kojoj mrežnoj vezi koja nije konfigurirana kao Domenska ili Privatna mreža u sustavu Windows.

Odozgo / gore / odozdo / dolje UP_DOWN – omogućuje podešavanje razine prioriteta profila mrežne veze (profili mrežne veze procjenjuju se i primjenjuju prema njihovom prioritetu. Uvijek se primjenjuje prvi odgovarajući profil).

Dodavanje ili uređivanje profila

Prilagođeni profil mrežne veze omogućuje primjenu pravila firewalla, pravila zaštite od napada grubom silom pravila i definiranje dodatnih postavki za konkretne mrežne veze. Određujete mrežne veze kojima će se dodijeliti prilagođeni profil u odjeljku Aktivatori.

Da biste otvorili uređivač profila, u prozoru Profili mrežne veze učinite sljedeće:

  • Kliknite Dodaj.
  • Odaberite jedan od postojećih profila i kliknite Uredi.
  • Odaberite jedan od postojećih profila i kliknite Kopiraj.

Naziv – prilagođeni naziv za vaš profil.

Opis – opis profila koji olakšava identifikaciju profila.

Dodatne pouzdane adrese –adrese koje definirate u ovoj stavci dodaju se u pouzdanu zonu mrežne veze na koju se ovaj profil primjenjuje (bez obzira na vrstu zaštite mreže).

Pouzdana veza – vaše računalo i zajedničke datoteke pohranjene na vašem računalu vidljivi su drugim korisnicima mreže, a resursi sustava dostupni su drugim korisnicima na mreži (omogućen je pristup zajedničkim datotekama i pisačima, omogućena je dolazna RPC komunikacija i dostupno je daljinsko dijeljenje radne površine). Preporučujemo korištenje ove postavke prilikom izrade profila za sigurnu lokalnu mrežnu vezu. Sve izravno povezane podmreže određene mreže također se smatraju pouzdanima. Na primjer, ako je mrežni adapter povezan na mrežu s IP adresom 192.168.1.5 i maska podmreže je 255.255.255.0, u pouzdanu zonu adaptera dodaje se podmreža 192.168.1.0/24. Ako adapter ima više adresa/podmreža, sve će se smatrati pouzdanima.

Upozori na slabu razinu šifriranja Wi-Fi mreže – ESET Endpoint Security će prikazati obavijest na radnoj površini ada se povežete s nezaštićenom bežičnom mrežom ili s mrežom sa slabom zaštitom.

Aktivatori – prilagođeni uvjeti koji moraju biti ispunjeni da bi se ovaj profil mrežne veze dodijelio mrežnoj vezi. Za detaljna objašnjenja pogledajte odjeljak Aktivatori.