ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite temu

IP skupovi

IP skup je zbirka IP adresa koje čine jednu logičku grupu IP adresa, korisnih pri ponovnoj upotrebi istog skupa adresa u više Pravila firewalla ili pravila Zaštite od napad grubom silom. ESET Endpoint Security sadrži i unaprijed definirane IP skupove na koje se primjenjuju interna pravila. Primjer takve grupe je Pouzdana zona. Pouzdana zona predstavlja grupu mrežnih adresa na kojima su vaše računalo i zajedničke datoteke pohranjene na računalu vidljive drugim korisnicima mreže i sistemski resursi su dostupni drugim korisnicima na mreži.

Da biste dodali IP skup:

  1. Otvorite Napredno podešavanje > Zaštite > Zaštita pristupa mreži > IP skupovi > Uredi.
  2. Kliknite Dodaj, upišite naziv i opis zone te udaljenu IP adresu u odjeljak Adresa udaljenog računala (IPv4/IPv6, raspon, maska).
  3. Kliknite U redu.

Dodatne informacije potražite u odjeljku Uređivanje IP skupova.