ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Filtrování obsahu webu

V sekci Filtrování obsahu webu naleznete nastavení, které vám pomůže ochránit firmu před rizikem právní zodpovědnosti. Prostřednictvím filtrování obsahu webu dokážete blokovat webové stránky, které mohou obsahovat potenciálně nevhodný obsah nebo mohou porušovat duševní vlastnictví jiných osob. Cílem je zabránit zaměstnancům v přístupu na tyto stránky, stejně tak stránky, které mohou negativně ovlivnit jejich produktivitu.

Filtrování obsahu webu umožňuje blokovat webové stránky s potenciálně urážlivým obsahem. Kromě toho můžete jako zaměstnavatel/administrátor zakázat přístup na 27 předdefinovaných kategorií webových stránek, které jsou dále rozděleny na více než 140 podkategorií.

Standardně je Filtrování obsahu webu vypnuté. Pro aktivaci:

  1. Otevřete Rozšířená nastavení > Ochrany > Ochrana přístupu na web > Filtrování obsahu webu.
  2. Pomocí přepínače aktivujte možnost Zapnout filtrování obsahu webu v ESET Endpoint Security.
  3. Nakonfigurujte přístup ke konkrétním webovým stránkám. Kliknutím na Změnit na řádku Pravidla získáte přístup k Editoru pravidel.

CONFIG_WEB_CONTROL

Pole Zpráva na zablokované webové stránce a Obrázek na zablokované webové stránce umožňují přizpůsobit zprávu, která se zobrazí u zablokované stánky.


note

Pro zablokování přístupu na všechny webové stránky a povolení jen konkrétních využijte seznamy blokovaných/povolených adres.