ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Správa seznamu URL adres

Správa seznamu URL adres v Rozšířeném nastavení > Ochrany > Ochrana přístupu na web umožňuje zadat HTTP adresy, které se mají blokovat, povolit nebo vyloučit z kontroly obsahu webu.

Pokud chcete filtrovat kromě HTTP adres kontrolovat také HTTPS adresy, musí být zapnutý protokol SSL/TLS. V opačném případě by byl zakázán pouze přístup na nešifrovanou HTTPS verzi webové stránky.

Webové stránky zařazené na Seznamu blokovaných adres nebudou dostupné, na rozdíl od adres uvedených na Seznamu povolených adres. Webové stránky zařazené na Seznamu adres vyloučených z kontroly obsahu nebudou kontrolovány na přítomnost škodlivého kódu.

Pokud chcete zablokovat všechny HTTP adresy kromě těch definovaných na Seznamu povolených adres, zadejte do již definovaného Seznamu blokovaných adres * (hvězdičku).

V seznamech můžete používat speciální znaky * (hvězdička) a ? (otazník). Přičemž znak * nahrazuje libovolný řetězec a znak ? nahrazuje libovolný znak. Adresy vyloučené z kontroly se nekontrolují na přítomnost hrozeb, proto by měl seznam výjimek obsahovat pouze ověřené a důvěryhodné adresy. Je potřeba dbát opatrnosti při používání speciálních znaků v tomto seznamu. Pro více informací, jak bezpečně přidat celou doménu včetně jejich subdomén, přejděte do kapitoly Přidání masky adresy/domény. Pro aktivování seznamu vyberte možnost Seznam je aktivní. Při aplikování adresy ze seznamu je možné nastavit zobrazení upozornění zaškrtnutím možnosti Upozornit při aplikování adresy ze seznamu.


note

Adresy důvěryhodné pro ESET

Pokud je v nastavení SSL/TLS zapnuto Nekontrolovat komunikaci s doménami, které ESET považuje za důvěryhodné, domény na seznamu důvěryhodných adres spravovaném společností ESET nebudou ovlivněny konfigurací Správy seznamu URL adres.

CONFIG_EPFW_SCAN_HTTP_EXCLUDELIST

Ovládací prvky

Přidat – umožňuje vytvořit nový seznam. To je užitečné, pokud chcete adresy rozdělit do logických skupin. Například jeden seznam blokovaných adres může obsahovat adresy z veřejných blacklistů, a druhý vámi definované adresy. V takovém případě je správa seznamu externích adres mnohem snadnější.

Změnit – kliknutím upravíte existující seznam adres. Tuto možnost použijte pro přidání nebo odebrání adres ze seznamu.

Odstranit – odebere existující seznam. Toto platí pouze na seznamy vytvořené ručně pomocí volby Přidat, nikoli předdefinované.