ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Jak přidat masku URL?

Před zadáním požadované masky adresy/domény se seznamte s instrukcemi.

ESET Endpoint Security umožňuje zablokovat přístup na specifické stránky a dokáže zabránit internetovému prohlížeči v zobrazení jejich obsahu. Dále umožňuje specifikovat adresy, které mají být vyloučeny z kontroly. Pokud neznáte celý název vzdáleného serveru, nebo chcete specifikovat celou skupinu vzdálených serverů, můžete použít tzv. masky. V tomto případě jsou povoleny speciální znaky ? a * přičemž:

  • znak ? nahrazuje libovolný symbol,
  • znak * nahrazuje libovolný textový řetězec.

Například *.c?m bude platit pro všechny adresy, jejichž poslední část adresy začíná znakem c, končí znakem m a uprostřed se nachází libovolný znak (.com, .cam apod.).

Například maska *x? představuje libovolnou adresu, kde předposledním znakem je "x". Pokud chcete v masce zahrnout celou doménu, použijte formát *.domain.com/*. Definování protokolu (http://, https://) v předponě masky není povinné. Pokud jej vynecháte, maska bude platná pro jakýkoli protokol. Pokud použijete "*." na začátku názvu domény, bude sekvence vyhodnocena odlišně. Zaprvé, zástupný znak hvězdičky ("*") v tomto případě nenahrazuje lomítko ("/"). To proto, aby se například maska *.domena.cz nevyhodnocovala jako adresa http://jakakolidomena.cz/cesta#.domena.cz (jako přípona může být připojena k jakékoli URL adrese bez toho, že by došlo k zablokování stahování). Za druhé, v tomto zvláštním případě odpovídá "*." také prázdnému řetězci. Jedna maska tak může zahrnovat celou doménu, včetně jejích subdomén. Například maska *.domain.com se použije nejen pro vyhodnocení adresy http://domain.com. Nicméně použití masky *domena.cz je nesprávné, protože bude použita také pro vyhodnocení adresy http://jinadomena.cz.


important

Možnosti nastavit úroveň pro zaznamenávání událostí do protokolu s hodnotou Informační a Varování je dostupná pouze v případě, kdy pravidlo obsahuje v rámci domény alespoň dvě komponenty bez zástupných znaků. Příklad:

  • *.domain.com/*
  • *www.domain.com/*