ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Kontrola HTTP(S) komunikace

Ve výchozím nastavení je aplikace ESET Endpoint Security nakonfigurována tak, aby kontrolovala HTTP a HTTPS komunikaci, kterou používají internetové prohlížeče a další aplikace. Kontrolu komunikace byste měli zakázat pouze v případě, že máte problémy se softwarem třetí strany a chcete zjistit, zda tento problém způsobuje ESET Endpoint Security.

Zapnout kontrolu HTTP komunikace – HTTP komunikace je vždy kontrolována na všech portech pro všechny aplikace.

Zapnout kontrolu HTTPS komunikace – HTTPS komunikace používá k přenosu informací mezi serverem a klientem šifrovaný kanál. ESET Endpoint Security kontroluje komunikaci pomocí protokolů SSL (Secure Socket Layer) a TLS (Transport Layer Security). Program bude kontrolovat pouze komunikaci na portech definovaných v části Porty používané protokolem HTTPS bez ohledu na verzi operačního systému (k předdefinovaným portům 443 a 0-65535 můžete přidat další).