ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Filtrování obsahu webu – pravidla

Editor pravidel zobrazuje existující pravidla pro URL adresy a kategorie webových stránek.

CONFIG_PARENTAL_RULE_DLG

Seznam pravidel obsahuje některé popisy, jako např. název, typ blokování, akci, která se má provést při přístupu na danou stránku a úroveň protokolování.

Pro správu pravidel klikněte na tlačítko Přidat nebo Změnit. Stisknutím klávesy CTRL a kliknutím můžete vybrat více pravidel najednou a provést hromadné akce. Pomocí zaškrtávacího pole ve sloupci Zapnuto dané pravidlo zapnete nebo vypnete. To může být vhodné v případě, kdy nechcete pravidlo vymazat, ale ponechat si jej pro případné použití v budoucnu.

Pravidla jsou řazena v pořadí, ve kterém jsou vyhodnocována – pravidlo s nejvyšší prioritou je nahoře. Pro změnu priority vyberte požadované pravidlo a klikněte na odpovídající tlačítko se šipkou, v závislosti na tom, zda chcete prioritu zvýšit nebo snížit . Kliknutím na tlačítko s dvojitou šipkou přesunete pravidlo na začátek, resp. na konec seznamu.

Další informace naleznete také v kapitole věnované vytváření pravidel.