ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Přidání pravidla

V okně Pravidla filtrování obsahu webu můžete ručně vytvořit nebo upravit existující pravidlo filtrování obsahu webu.

Název

Pro snadnější identifikaci do pole Název zadejte jméno pravidla.

Zapnuto

Pomocí možnosti Zapnuto dané pravidlo zapnete nebo vypnete. To může být vhodné v případě, kdy nechcete pravidlo vymazat, ale ponechat si jej pro případné použití v budoucnu.

Akce

Rozhodněte se, zda chcete pravidlo vytvářet na základě URL nebo kategorie.

arrow_down_business Akce na základě URL

arrow_down_business Akce na základě kategorie

Přístupová oprávnění

 • Povolit – přístup k URL adrese/kategorii je povolen.
 • Upozornit – zablokuje přístup k URL adrese/kategorii. Kliknutím na Vrátit se zpět se můžete vrátit na předchozí webovou stránku nebo kliknutím na Pokračovat můžete webovou stánku otevřít. Pokud kliknete na Pokračovat, blokovací stránka se při příští návštěvě webu nezobrazí.
 • Vždy varovat – zablokuje přístup k URL adrese/kategorii. Kliknutím na Vrátit se zpět se můžete vrátit na předchozí webovou stránku nebo kliknutím na Pokračovat můžete webovou stánku otevřít. Blokovací stránka se zobrazí při každé návštěvě této webové stránky.
 • Blokovat – zablokuje přístup k URL adrese/kategorii. Kliknutím na Vrátit se zpět se můžete vrátit na předchozí webovou stránku.

Aplikovat v době

Umožňuje použít vytvořené pravidlo během určité doby. Vyberte vytvořený časový úsek z rozbalovacího menu Aplikovat v době. Pro více informací přejděte do kapitoly časové sloty.

Zaznamenávat do protokolu

 • Vždy – do protokolu se zaznamená veškerá online komunikace.
 • Diagnostické – do protokolu se zapíší diagnostické informace pro řešení problémů,
 • Informační – zaznamenány budou informační zprávy, například o úspěšné aktualizaci, a všechny záznamy s vyšší závažností.
 • Varování – do protokolu se zapíší kritické chyby a varovná hlášení.
 • Žádné – nezaznamenají se žádné informace.

note

Úroveň protokolování můžete nastavit jednotlivě pro každý seznam. Do ESET PROTECT se budou odesílat události s úrovní Varování.

Seznam uživatelů

 • Přidat – otevře dialogové okno Seznam uživatelů nebo skupin pro výběr požadovaných uživatelů. Pokud není vybrán žádný uživatel, pravidlo se použije pro všechny uživatele.
 • Odstranit – odebere vybraného uživatele z filtru.