ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Editor kategorií

Okno editoru kategorií je rozděleno na dvě části. V levé části se nachází seznam existujících skupin kategorií.

  • Přidat – kliknutím vytvoříte novou skupinu kategorií.
  • Změnit – kliknutím upravíte existující skupinu kategorií.
  • Odstranit – vyberte skupinu kategorií, kterou chcete odstranit a klikněte na toto tlačítko.

Pravá část okna obsahuje seznam kategorii a podkategorii. Po kliknutí na kategorii se zobrazí její podkategorie. Každá kategorie obsahuje podkategorie s obsahem pro dospělé a nevhodným obsahem, stejně jako nezávadný obsah. Po otevření editoru a vybrání první skupiny můžete přidat nebo odebrat kategorie/podkategorie ze seznamu odpovídajících skupiny (například násilí a zbraně). Webové stránky s nevhodným obsahem mohou být blokovány a uživatelé mohou být informováni o přístupu na blokovanou webovou stránku.

Pro přidání nebo odebrání kategorie do/ze skupiny použijte zaškrtávací pole.

CONFIG_PARENTAL_GROUP_EDIT_DLG

Níže jsou uvedeny příklady kategorií, jejichž obsah nemusí být na první pohled zřejmý.

  • Různé – obvykle lokální adresy intranetu, 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16, atd. Pokud stránka vrací chybu 403 nebo 404, pak také patří do této kategorie.
  • Nerozhodnuto – tato kategorie obsahuje stránky, o kterých nelze rozhodnout z důvodu připojení do databáze rodičovské kontroly.
  • Nezařazeno – neznámé stránky nezařazené do databáze rodičovské kontroly.
  • Proxy servery – anonymizéry, přesměrovače nebo veřejné proxy servery používané pro přístup k webovým stránkám, které jsou obvykle Rodičovskou kontrolou zakázány.
  • Sdílení souborů – stránky, které obsahují velké množství dat například fotografie, videa nebo e-knihy. Takové stránky mohou potenciálně obsahovat škodlivý či nevhodný obsah.

note

Můžete nahlásit nesprávnou klasifikaci URL adresy.


note

Podkategorie může patřit pouze do jakékoli skupiny. Některé podkategorie nejsou součástí předdefinovaných skupin (například Hry). Pokud chcete zajistit filtrování určitě kategorie stránek, je nutné ji přidat do konkrétní skupiny.