ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Editor skupiny URL

Pomocí editoru skupin URL můžete vytvořit a spravovat skupiny mnoha URL adres, pro které chcete definovat pravidlo (povolují nebo zakazující).

Vytvoření nové skupiny URL

Pro vytvoření nové skupiny URL klikněte na tlačítko Přidat a zadejte její název.

Skupiny URL využijete v případě, kdy potřebujete vytvořit pravidlo pro více webových stránek (povolit nebo na ně zablokovat přístup).

Přidání adresy do skupiny URL – ručně

CONFIG_PARENTAL_URL_GROUP

Pro přidání nové adresy do seznamu URL klikněte na tlačítko Přidat v pravé části dialogového okna.

V seznamech URL adres není možné používat zástupné znaky * (hvězdička) a ? (otazník).

Není potřeba zadávat celý název domény včetně http:// nebo https://.

Pokud vložíte adresu domény do seznamu, veškerý obsah nacházející se na této doméně a všechny její subdomény (například sub.examplepage.com) budou blokovány nebo povoleny na základě definované akce.

V případě konfliktu dvou pravidel ve smyslu, kdy jedno pravidlo přístup na doménu blokuje a druhé povoluje, bude konkrétní doména nebo IP adresa blokována. Pro více informací o vytváření pravidel najdete v části Akce na základě URL.

Přidání adresy do skupiny URL – importováním souboru .txt

Pro importování seznamu URL adres například z .txt souboru (kdy je každá hodnota na novém řádku a soubor je v UTF-8 kódování) klikněte na tlačítko Importovat. V seznamech URL adres není možné používat zástupné znaky * (hvězdička) a ? (otazník).

Použití skupin URL v modulu Filtrování obsahu webu

Pro nastavení akci nad konkrétní skupinou URL si otevřete editor pravidel Filtrování obsahu webu, z rozbalovacího menu vyberte požadovanou skupinu URL, přizpůsobte si parametry pravidla a uložte jej kliknutím na tlačítko OK.


note

Blokování nebo povolení specifické internetové stránky může být přesnější než blokování nebo povolení celé kategorie internetových stránek. Při změně těchto nastavení buďte opatrní.