ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Přizpůsobení zprávy při přístupu na blokovanou webovou stránku

Pomocí možnosti Zpráva na zablokované webové stránce a Obrázek na zablokované webové stránce můžete upravit podobu zprávy, která se zobrazí uživateli při přístupu na blokovanou stránku.

Použití

Chystáme se zablokovat kategorii webových stránek "Zbraně".

Příklad zprávy na blokované webové stránce:

Přístup na webovou stránku %URL_OR_CATEGORY% byl zablokován, protože se na ní nachází nevhodný nebo škodlivý obsah.
Pro více informací kontaktujte svého administrátora.

Proměnná

Popis

%CATEGORY%

Kategorie, do níž webová stránka spadá.

%URL_OR_CATEGORY%

Zablokovaná webová stránka nebo kategorie, do níž webová stránka spadá (v závislosti na blokovacím pravidle)

%STR_GOBACK%

Text na tlačítku "Vrátit se zpět"

%product_name%

Název produktu ESET (například ESET Endpoint Security)

%product_version%

Verze produktu ESET

Příklad grafiky na blokované webové stránce:

https://help.eset.com/tools/indexPage/products/antitheft.png

Pokud je obrázek příliš velký, jeho měřítko se automaticky přizpůsobí (změní se šířka/výška).

Níže je ukázka možné konfigurace v produktu ESET Endpoint Security:

CONFIG_WEB_CONTROL