ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Síť

Otevřete hlavní okno programu > Nastavení > Síť a nakonfigurujte základní nastavení síťové ochrany nebo vyřešte problémy se síťovou komunikací.

Chcete-li pozastavit nebo vypnout některé moduly ochrany, klikněte na ikonu MODULE_ENABLED.


warning

Vypnutí modulů ochrany snižuje úroveň zabezpečení počítače.

Kliknutím na ikonu ozubeného kola GEAR vedle modulu ochrany přejdete do rozšířených nastavení.

Firewall – filtruje veškerou síťovou komunikaci na základě konfigurace ESET Endpoint Security.

Nastavit... – otevřou se Rozšířená nastavení firewallu , kde můžete nastavit, jak bude firewall zpracovávat síťovou komunikaci.

Dočasně vypnout firewall – opak k funkci pro blokování veškeré komunikace. Při použití této možnosti je filtrování komunikace firewallem úplně vypnuto a všechna příchozí i odchozí spojení jsou povolena. Pokud je filtrování síťové komunikace firewallem vypnuté, obnovíte jej kliknutím na Zapnout firewall.

Blokovat veškerou komunikaci — veškerá příchozí a odchozí komunikace je blokována bránou firewall. Použití této možnosti je vhodné při podezření na možná kritická bezpečnostní rizika, která vyžadují odpojení systému od sítě. Pokud je komunikace zablokována, obnovíte ji po kliknutí na Povolit veškerou komunikaci.

Automatický režim (pokud je aktivován jiný režim filtrování) – kliknutím provedete změnu režimu filtrování na automatický (za použití vámi nastavených pravidel).

Interaktivní režim – (pokud je aktivován jiný režim filtrování) – kliknutím provedete změnu režimu filtrování na interaktivní.

Ochrana proti síťovým útokům (IDS) – tato funkce analyzuje obsah síťové komunikace a chrání vás před síťovými útoky. Veškerý provoz, který je považován za škodlivý, je blokován. ESET Endpoint Security vás upozorní na připojení k nechráněné bezdrátové síti nebo síti se slabou ochranou.

Ochrana proti zapojení do botnetu – rychlá a přesná identifikace škodlivého kódu v systému.

Síťová připojení – zobrazuje sítě, ke kterým jsou připojeny síťové adaptéry, s podrobnými informacemi.

Vyřešit blokovanou komunikaci – pomůže vám vyřešit problémy s připojením způsobené Firewallem. Podrobnější informace naleznete v Průvodci řešením problémů.

Vyřešit dočasně blokované IP adresy – zobrazí seznam IP adres, které byly detekovány jako zdroj útoků a přidány na blacklist pro blokování připojení po určitou dobu.

Zobrazit protokoly – otevře Protokol síťové ochrany.

PAGE_EPFW_MAIN_SETTINGS