ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Řešení problémů s přístupem k síti

Tento průvodce vám pomůže při řešení problémů s připojením způsobených firewallem. Řešení problémů s přístupem k síti najdete v hlavním okně programu > Nastavení > Síť > Vyřešit blokovanou komunikaci.

Vyberte, zda chcete zobrazit komunikaci blokovanou pro Lokální aplikace nebo pro Vzdálená zařízení.

Nejprve z rozbalovacího menu vyberte časové období, ve kterém byla komunikace zablokována. Následně se zobrazí seznam zablokované komunikace konkrétní aplikace nebo zařízení společně s jejich reputací a počet blokování. Pro více informací o konkrétní komunikaci klikněte na možnost Detaily. Pokud se jedná o komunikaci, kterou potřebujete odblokovat, pokračujte dalším krokem.

Po kliknutí na tlačítko Odblokovat dojde k odblokování dříve blokované komunikace. Pokud se i nadále objevují problémy s aplikací nebo zařízení nefunguje podle očekávání, klikněte na vytvořit jiné pravidlo a veškerá komunikace, která byla dříve pro dané zařízení blokována, bude nyní povolena. Některá pravidla se uplatní až při dalším startu systému.

Kliknutím na Otevřít pravidla firewallu zobrazíte pravidla vytvořená průvodcem. Vytvořená pravidla si můžete kdykoli zobrazit v Rozšířených nastaveních > Ochrany > Ochrana síťového připojení > Firewall > Pravidla > Změnit.


note

Následující články z ESET Databáze znalostí mohou být dostupné pouze v angličtině:


important

Pokud pravidlo nelze vytvořit, zobrazí se chybová zpráva. Klikněte na Zkusit znovu a zopakujte proces odblokování komunikace nebo vytvořte další pravidlo ze seznamu blokované komunikace.