ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Prezentační režim

Prezentační režim je funkce navržená pro uživatele, kteří vyžadují nepřetržité používání softwaru, nechtějí být rušeni okny s oznámeními nebo upozorněními a chtějí minimalizovat používání CPU. Prezentační režim oceníte v průběhu prezentací, kdy nechcete být rušeni aktivitami antiviru. Zapnutím této funkce zakážete zobrazování všech vyskakujících oken a všechny úlohy plánovače budou zastaveny. Samotná ochrana běží dál v pozadí, ale nevyžaduje žádné zásahy uživatele.

Prezentační režim můžete zapnout nebo vypnout v hlavním okně programu na záložce Nastavení > Počítač pomocí přepínače MODULE_INACTIVE nebo MODULE_ENABLED vedle položky Prezentační režim. Zapnutý prezentační režim představuje potenciální bezpečnostní riziko, proto se ikona stav ochrany na hlavní liště změní na oranžovou barvu a zobrazí se související upozornění. V hlavním okně programu se zobrazí oranžové upozornění, že Prezentační režim je zapnutý.

Aktivujte možnost Automaticky zapnout Prezentační režim při běhu aplikací zobrazených na celou obrazovku v Rozšířených nastaveních > Nástroje > Prezentační režim, aby se prezentační režim spustil vždy, když spustíte aplikaci přes celou plochu, a zastavil se po jejím ukončení.

Můžete také aktivovat možnost Automaticky vypínat Prezentační režim a následně definovat interval, po jehož uplynutí se prezentační režim automaticky vypne.


note

Pokud je firewall v Interaktivním režimu a zapnete Prezentační režim, mohou se vyskytnout problémy s připojením do internetu. Toto může představovat problém, například pokud spouštíte hru, která se k němu připojuje. Je to způsobeno tím, že za normálních okolností by si firewall vyžádal potvrzení připojení (pokud nejsou definována žádná pravidla nebo výjimky pro spojení), ale v Prezentačním režimu jsou všechna vyskakovací okna vypnuta. Řešením je definovat pravidla nebo výjimky pro každou aplikaci, která by mohla mít konflikt s tímto chováním nebo použít jiný režim filtrování firewallu. Mějte také na paměti, že pokud při zapnutém Prezentačním režimu pracujete s aplikací nebo stránkou, která představuje potenciální riziko, pak bude tato stránka zablokována, ale nezobrazí se žádné vysvětlení nebo varování, protože jsou vypnuté všechny akce vyžadující zásah uživatele.