ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Protokoly

Konfiguraci protokolování ESET Endpoint Security najdete v Rozšířených nastaveních > Nástroje > Protokoly. V této sekci můžete upravit způsob správy protokolů. Program dokáže automaticky odstraňovat staré protokoly, čímž šetří místo na disku. V nastavení můžete vybrat následující možnosti:

Zaznamenávat události od úrovně – umožňuje nastavit úroveň, od které se budou zaznamenávat události do protokolu.

  • Diagnostické – do protokolu se zapíší diagnostické informace pro řešení problémů a všechny záznamy s vyšší závažností.
  • Informační – jedná se o informační zprávy, například o úspěšné aktualizaci, a všechny záznamy s vyšší závažností.
  • Varování – do protokolu se zapíší kritické chyby, chybová a varovná hlášení.
  • Chyby – kromě kritických varování se zaznamenají chyby typu "Chyba při stahování souboru aktualizace".
  • Kritické chyby – obsahují pouze kritické chyby (chyba při startu antivirové ochrany, neúspěšná inicializace firewallu, ...)

note

Všechna zablokovaná spojení se do protokolu zapíší při vybrání diagnostické úrovně.

Pomocí možnosti Automaticky vymazat záznamy starší než (dní) můžete nastavit, po kolika dnech se záznamy mají vymazat.

Automaticky optimalizovat protokoly – pokud aktivujete tuto možnost, protokoly budou automaticky defragmentovány po dosažení mezní hranice definované v polii Při překročení počtu nevyužitých záznamů (v procentech).

Kliknutím na Optimalizovat spustíte defragmentaci protokolů. Defragmentace odstraňuje prázdné záznamy v protokolech, čímž zvyšuje rychlost zpracovávání. Viditelné zlepšení práce s protokoly je po optimalizaci znatelné hlavně především u protokolů s velkým množstvím záznamů.

Pomocí možnosti Zaznamenávat textové protokoly aktivujete ukládání protokolů do odlišného formátu:

  • Cílová složka – složka, do které se uloží protokoly (platí pouze pro Text/CSV). Cestu ke složce můžete označit a zkopírovat si ji. Pokud si potřebujete změnit, klikněte nejprve na možnost Vyčistit. Každý protokol se ukládá do samostatného souboru (například ve virlog.txt naleznete Zachycené hrozby, pokud protokoly ukládáte jako prostý text).
  • Typ – pokud vyberete Text jako formát souborů, protokoly budou uloženy do textového souboru, data budou oddělena tabulátorem. Stejný princip platí pro soubory oddělené středníkem ve formátu CSV. Pokud vyberete Událost, protokol bude uložen do systémového Protokolu událostí, který si můžete zobrazit v Prohlížeči událostí.
  • Odstranit všechny protokoly – po kliknutí vymaže všechny protokoly vybrané v rozbalovacím menu Typ. O úspěšném vymazání protokolů budete informováni.

Zapisovat provedené změny v konfiguraci do audit logu – po aktivování této možnosti budete mít přehled o všech provedených změnách v konfiguraci produktu. Pro více informací přejděte do kapitoly Audit log.


note

V rámci rychlého vyřešení problémů vás specialisté technické podpory ESET mohou požádat o zaslání protokolů. Pomocí nástroje ESET Log Collector snadno získáte diagnostické informace z počítače včetně protokolů. Pro více informací o používání ESET Log Collector navštivte ESET Databázi znalostí.