ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Počítač

Kliknutím na položku Počítač cez hlavné okno programu > Nastavenia zobrazíte prehľad všetkých modulov ochrany:

PAGE_SETTINGS_ANTIVIRUS

V sekcii Počítač môžete zapnúť alebo vypnúť nasledujúce programové súčasti:

  • Rezidentná ochrana súborového systému – všetky súbory, ktoré sa v počítači otvárajú, vytvárajú a spúšťajú, sú kontrolované na prítomnosť škodlivého kódu. Kliknite na ikonu ozubeného kolesa GEAR_black vedľa položky Rezidentná ochrana súborového systému a následne kliknite na možnosť Nastaviť vylúčenia, čím otvoríte okno nastavení vylúčení, kde môžete vylúčiť z kontroly konkrétne súbory a priečinky. Ak chcete otvoriť rozšírené nastavenia Rezidentnej ochrany súborového systému, kliknite na Konfigurovať.
  • Správa zariadení – poskytuje automatickú správu zariadení (CD/DVD/USB/...). Tento modul umožňuje blokovať a nastaviť rozšírené prístupové práva a pravidlá na filtrovanie prístupu k zariadeniu.
  • Host Intrusion Prevention System (HIPS)HIPS monitoruje udalosti v operačnom systéme a reaguje na ne na základe stanovených pravidiel.
  • Pokročilá kontrola pamäte – spolu s funkciou Exploit Blocker poskytuje lepšiu ochranu pred malvérom, ktorý bol navrhnutý tak, aby maskovaním alebo šifrovaním obišiel detekciu bezpečnostných produktov. Pokročilá kontrola pamäte je v predvolených nastaveniach povolená. Viac o tomto type ochrany sa dočítate v slovníku pojmov.
  • Exploit Blocker – táto funkcia slúži na ochranu najčastejšie zneužívaných aplikácií, ako sú webové prehliadače, softvér na zobrazovanie PDF dokumentov, e‑mailové klienty a súčasti balíka Microsoft Office. Exploit Blocker je v predvolených nastaveniach zapnutý. Viac o tomto type ochrany sa dočítate v slovníku pojmov.
  • Ransomware Shield – predstavuje dodatočnú vrstvu ochrany zahrnutú v rámci funkcie HIPS. Aby mohol Ransomware Shield fungovať, je potrebné mať povolený systém ESET LiveGrid®. Viac o tomto type ochrany sa môžete dočítať tu.
  • Prezentačný režim – funkcia určená pre používateľov, ktorí potrebujú neprerušovane používať svoj softvér, neželajú si byť vyrušovaní notifikáciami a požadujú minimálne zaťaženie procesora antivírusovým programom. Po zapnutí prezentačného režimu sa zobrazí varovanie (potenciálne bezpečnostné riziko) a hlavné okno programu zmení farbu na oranžovú.

Pozastaviť antivírusovú a antispyvérovú ochranu – z roletového menu vyberte časové obdobie, na ktoré chcete pozastaviť ochranu, a následne kliknite na Použiť pre potvrdenie akcie. Pre opätovné zapnutie pozastavenej ochrany kliknite na možnosť Zapnúť antivírusovú a antispyvérovú ochranu.

Ak chcete pozastaviť alebo vypnúť jednotlivé moduly ochrany, kliknite na prepínacie tlačidlo MODULE_ENABLED.


warning

Vypnutie modulov ochrany môže znížiť úroveň zabezpečenia vášho počítača.