ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Nastavenia

Skupiny dostupných funkcií ochrany nájdete v hlavnom okne programu > Nastavenia.


note

Pri vytváraní politiky z webovej konzoly ESET PROTECT môžete určiť príznak pre každé nastavenie. Nastavenie s príznakom Vynútiť má vyššiu prioritu, čiže nemôže byť zmenené inou politikou (ani v prípade, že neskoršia politika má tiež príznak Vynútiť). Týmto bude zaručené, že nastavenie nebude zmenené (napr. používateľom alebo neskoršími politikami pri zlučovaní). Viac informácií nájdete v kapitole Online pomocníka o príznakoch v konzole ESET PROTECT.

PAGE_SETUP

Sekcia Nastavenia obsahuje nasledujúce časti:

Počítač

Sieť

Web a e-mail

Ak je politika aplikovaná cez ESET PROTECT, vedľa príslušného komponentu uvidíte ikonu zámku MODULE_LOCKED. Politika aplikovaná cez ESET PROTECT môže byť prepísaná lokálne po overení prihláseným používateľom (napr. správcom). Viac informácií nájdete v Online pomocníkovi pre ESET PROTECT.


note

Ochrana pozastavená týmto spôsobom sa po reštarte znova zapne.

Ďalšie možnosti nastavení sú dostupné v dolnej časti okna. Kliknutím na Rozšírené nastavenia sa dostanete k podrobným parametrom každého modulu. Funkciu Import/export nastavení môžete použiť na načítanie nastavení uložených v súbore .xml do produktu alebo na uloženie aktuálnych nastavení produktu do konfiguračného súboru.