ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Sieť

Otvorte hlavné okno programu > Nastavenia > Sieť a nakonfigurujte základné nastavenia ochrany siete alebo odstráňte problémy so sieťovou komunikáciou.

Ak chcete pozastaviť alebo vypnúť jednotlivé moduly ochrany, kliknite na prepínacie tlačidlo MODULE_ENABLED.


warning

Vypnutie modulov ochrany môže znížiť úroveň zabezpečenia vášho počítača.

Kliknutím na ikonu ozubeného kolesa GEAR vedľa modulu ochrany prejdete do rozšírených nastavení.

Firewall – filtruje všetku sieťovú komunikáciu na základe konfigurácie programu ESET Endpoint Security.

Konfigurovať – otvoria sa rozšírené nastavenia firewallu, kde môžete určiť, akým spôsobom bude firewall spravovať sieťovú komunikáciu.

Pozastaviť firewall (povoliť všetku komunikáciu) – pomocou tejto možnosti môžete pozastaviť kontrolu siete firewallom. Pri použití tejto možnosti je filtrovanie spojení firewallom úplne vypnuté a všetky prichádzajúce aj odchádzajúce spojenia sú povolené. Ak chcete opätovne zapnúť firewall, keď je filtrovanie sieťovej komunikácie v tomto režime, kliknite na možnosť Zapnúť firewall.

Zablokovať všetku komunikáciu – firewall zablokuje každú prichádzajúcu a odchádzajúcu komunikáciu. Použiť tento spôsob blokovania je vhodné napríklad pri podozrení na možné kritické bezpečnostné riziká, kedy je nutné odpojiť systém od siete. Ak je v rámci filtrovania sieťovej komunikácie nastavená možnosť Zablokovať všetku komunikáciu, kliknutím na možnosť Zastaviť blokovanie všetkej komunikácie prepnete firewall do štandardného režimu.

Automatický režim (ak je povolený iný režim filtrovania) – kliknutím na túto možnosť sa režim filtrovania zmení na automatický (s pravidlami nastavenými používateľom).

Interaktívny režim (ak je povolený iný režim filtrovania) – kliknutím na túto možnosť sa režim filtrovania zmení na interaktívny.

Ochrana pred sieťovými útokmi (IDS) – analyzuje obsah sieťovej komunikácie a chráni pred sieťovými útokmi. Zablokovaná je každá škodlivá sieťová komunikácia. ESET Endpoint Security vás upozorní na možné bezpečnostné riziko, ak sa pripojíte do nezabezpečenej alebo slabo zabezpečenej bezdrôtovej siete.

Ochrana pred botnetmi – rýchlo a presne odhaľuje malvér v systéme.

Sieťové pripojenia – zobrazuje siete, na ktoré sú pripojené sieťové adaptéry, s podrobnými informáciami.

Vyriešiť blokovanú komunikáciu – pomáha pri riešení problémov so sieťovým spojením, ktoré môžu byť zapríčinené ESET Firewallom. Podrobnejšie informácie nájdete v Sprievodcovi riešením problémov.

Vyriešiť dočasne blokované IP adresy – zobrazí zoznam IP adries, ktoré boli detegované ako zdroj útokov a pridané na blacklist s cieľom na istý čas zablokovať spojenie.

Zobraziť protokoly – otvorí sa súbor protokolu ochrany siete.

PAGE_EPFW_MAIN_SETTINGS