ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Protokoly ochrany siete

Ochrana siete programu ESET Endpoint Security ukladá všetky dôležité udalosti do protokolu. Ak chcete zobraziť protokol, otvorte hlavné okno programu > Nastavenia > Sieť > Zobraziť protokoly.

Súbory protokolov môžete použiť na riešenie problémov a odhalenie prienikov do systému. Protokoly ochrany siete obsahujú nasledujúce údaje:

 • dátum a čas udalosti,
 • názov udalosti,
 • zdroj,
 • cieľová sieťová adresa,
 • protokol sieťovej komunikácie,
 • aplikované pravidlo alebo názov červa, ak bol identifikovaný,
 • cesta a názov aplikácie,
 • Hash
 • používateľ.
 • podpisovateľ aplikácie (vydavateľ),
 • Názov balíka
 • názov udalosti.

Podrobná analýza týchto údajov môže pomôcť odhaliť pokusy o narušenie bezpečnosti systému. Potenciálne bezpečnostné riziká môžete včas odhaliť aj sledovaním rozličných faktorov. Napríklad príliš časté spojenia z neznámych lokalít, hromadné pokusy o nadviazanie spojenia, komunikujúce neznáme aplikácie či nezvyčajné čísla portov môžu pomôcť v odhalení útoku a minimalizovaní jeho následkov.


note

Zneužitie bezpečnostnej zraniteľnosti

Správa o zneužití bezpečnostnej chyby je zaznamenaná do protokolu aj v tom prípade, že je už konkrétna zraniteľnosť opravená. Pokus o zneužitie je totiž zachytený a zablokovaný na úrovni siete ešte predtým, ako by mohlo dôjsť k samotnému zneužitiu bezpečnostnej zraniteľnosti.