ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Riešenie problémov s prístupom na sieť

Sprievodca riešením problémov vám umožňuje riešiť problémy s pripojením, ktoré môžu vznikať pri používaní Firewallu. Riešenie problémov s prístupom na sieť je k dispozícii v hlavnom okne programu v časti Nastavenia > Sieť > Vyriešiť blokovanú komunikáciu.

Vyberte, či chcete zobraziť komunikáciu blokovanú pre lokálne aplikácie alebo blokovanú komunikáciu zo vzdialených zariadení.

Z roletového menu vyberte časové obdobie, v ktorom bola sieťová komunikácia zablokovaná. Zoznam nedávno blokovanej komunikácie vám poskytuje prehľad o typoch aplikácií alebo zariadení, reputácii a celkovom počte aplikácií a zariadení blokovaných v danom časovom období. Pre viac informácií o konkrétnej blokovanej komunikácii kliknite na Podrobnosti. Ďalším krokom je odblokovanie aplikácie alebo zariadenia, pri ktorom dochádza k problému.

Po kliknutí na tlačidlo Odblokovať bude povolená všetka doteraz blokovaná komunikácia. Ak problémy s aplikáciou nezmiznú alebo vaše zariadenie nefunguje podľa očakávania, skúste vytvoriť iné pravidlo a všetka predtým blokovaná komunikácia bude povolená. Ak problém napriek tomu pretrváva, reštartujte počítač.

Kliknutím na položku Otvoriť pravidlá firewallu zobrazíte pravidlá vytvorené pomocou sprievodcu. Pravidlá vytvorené sprievodcom nájdete aj v okne Rozšírené nastavenia > Ochrana > Ochrana sieťového pripojenia > Firewall > Pravidlá > Upraviť.


note

Nasledujúci článok Databázy znalostí spoločnosti ESET môže byť dostupný len v anglickom jazyku:


important

Ak sa pravidlo nedá vytvoriť, zobrazí sa chybové hlásenie. Kliknutím na tlačidlo Skúsiť znova a zopakovaním postupu odblokujte komunikáciu alebo vytvorte ďalšie pravidlo zo zoznamu blokovanej komunikácie.