ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Ikona na paneli úloh

Niektoré dôležité nastavenia a funkcie sú dostupné v menu, ktoré sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom na ikonu programu TRAY_ICON na paneli úloh (oblasť oznámení systému Windows).


note

Pre zobrazenie menu po kliknutí na ikonu programu na paneli úloh (oblasť oznámení systému Windows) je potrebné mať pre Prvky používateľského rozhrania nastavený úplný režim spustenia.

Pozastaviť ochranu – zobrazí sa potvrdzovacie dialógové okno, pomocou ktorého vypnete Detekčné jadro, ktoré chráni váš počítač pred útokmi prostredníctvom kontroly súborov, webu a e-mailovej komunikácie. V roletovom menu Časový interval môžete nastaviť, ako dlho má byť ochrana vypnutá.

Pozastaviť firewall (povoliť všetku komunikáciu) – firewall sa prepne do neaktívneho režimu. Viac informácií nájdete v časti Sieť.

Blokovať všetku sieťovú komunikáciu – pomocou tejto možnosti môžete zablokovať všetku sieťovú komunikáciu. Obnoviť sieťovú komunikáciu môžete kliknutím na možnosť Zastaviť blokovanie všetkej sieťovej komunikácie.

Rozšírené nastavenia – otvorí sa okno s rozšírenými nastaveniami ESET Endpoint Security. Ak chcete rozšírené nastavenia otvoriť z hlavného okna programu, stlačte F5 na klávesnici alebo kliknite na Nastavenia > Rozšírené nastavenia.

Protokoly – obsahujú informácie o dôležitých udalostiach v programe a poskytujú prehľad všetkých detekcií.

Otvoriť ESET Endpoint Security – otvorí hlavné okno programu ESET Endpoint Security z ikony na paneli úloh (oblasť oznámení systému Windows).

Obnoviť rozmiestnenie okien – obnoví prednastavenú veľkosť a umiestnenie okna ESET Endpoint Security na obrazovke.

Farebný režim – otvoria sa nastavenia používateľského rozhrania, kde môžete zmeniť farbu grafického rozhrania.

Overiť dostupnosť aktualizácií – spustí sa aktualizácia modulu alebo produktu, ktorá zaistí vašu nepretržitú ochranu. ESET Endpoint Security kontroluje dostupnosť aktualizácií automaticky niekoľkokrát denne.

O programe – poskytuje informácie o systéme, podrobnosti o nainštalovanej verzii programu ESET Endpoint Security a nainštalovaných programových moduloch, ako aj informácie o operačnom systéme a systémových prostriedkoch.