Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Profile skanowania

Istnieją 4 wstępnie zdefiniowane profile skanowania w ESET Endpoint Security:

  • Skanowanie inteligentne – Jest to podstawowy zaawansowany profil skanowania. Skanowanie inteligentne korzysta z technologii Smart Optimization wykluczającej pliki oznaczone w poprzednim skanowaniu jako czyste, które dodatkowo nie zostały zmodyfikowane od czasu poprzedniego skanowania. Pozwala to skrócić czas skanowania z minimalnym wpływem na bezpieczeństwo systemu.
  • Skanowanie z poziomu skrótu w menu kontekstowym – Możesz rozpocząć skanowanie na żądanie dowolnego pliku z menu kontekstowego. Profil skanowania menu kontekstowego umożliwia zdefiniowanie konfiguracji skanowania, która będzie używana podczas tego rodzaju skanowania.
  • Skanowanie dokładne – Profil skanowania dokładnego domyślnie nie korzysta z funkcji Inteligentna optymalizacja, więc podczas używania tego profilu żadne pliki nie są wyłączane ze skanowania.
  • Skanowanie komputera – Jest to domyślny profil używany w standardowym skanowaniu komputera.

Preferowane parametry skanowania mogą zostać zapisane i użyte w przyszłości. Zalecane jest utworzenie osobnego profilu (z ustawionymi różnymi obiektami i metodami skanowania oraz innymi parametrami) dla każdego regularnie przeprowadzanego skanowania.

Aby utworzyć nowy profil, otwórz Ustawienia zaawansowane > Silnik detekcji > Skanowanie w poszukiwaniu szkodliwego oprogramowania > Skanowanie na żądanie > Lista profili > Edytuj. W oknie Menedżer profili wyświetlane jest menu rozwijane Wybrany profil z listą istniejących już profili skanowania oraz opcja umożliwiająca utworzenie nowego profilu. Więcej informacji o tworzeniu profilu skanowania dostosowanego do indywidualnych potrzeb można znaleźć w sekcji ThreatSense, w której opisano poszczególne parametry ustawień skanowania.


note

Załóżmy, że chcesz utworzyć własny profil skanowania, a żądana konfiguracja częściowo pokrywa się z konfiguracją Skanowanie komputera, jednak nie chcesz skanować programów spakowanych ani potencjalnie niebezpiecznych aplikacji, za to chcesz zastosować ustawienie Zawsze naprawiaj wykrycie. W oknie Menedżer profili należy wprowadzić nazwę nowego profilu, a następnie kliknąć opcję Dodaj. Nowy profil należy wybrać z menu rozwijanego Wybrany profil w celu dostosowania pozostałych parametrów zgodnie z wymogami, po czym należy kliknąć OK, by zapisać nowy profil.