Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Skanowania w poszukiwaniu szkodliwego oprogramowania

Sekcja Skanowanie w poszukiwaniu szkodliwego oprogramowania jest dostępna w obszarze Ustawienia zaawansowane > Silnik detekcji > Skanowania w poszukiwaniu szkodliwego oprogramowania i umożliwia skonfigurowanie parametrów skanowania profili skanowania.

Skanowanie na żądanie

Wybrany profil — określony zestaw parametrów stosowanych przez skaner na żądanie. W celu utworzenia nowego profilu należy kliknąć opcję Edytuj obok pozycji Lista profili. Więcej informacji zawiera artykuł Profile skanowania.

Po wybraniu profilu skanowania można skonfigurować następujące opcje:

Skanowane obiekty — jeśli przeskanowany ma być wyłącznie określony obiekt docelowy lub ich grupa, można kliknąć opcję Edytuj obok pozycji Skanowane obiekty i wybrać opcję w strukturze (drzewie) folderów. Więcej informacji zawiera artykuł Skanowane obiekty.

Ochrona na żądanie i uczenie maszynowe — dla każdego profilu skanowania można skonfigurować poziomy raportowania i ochrony. Domyślnie profile skanowania korzystają z tej samej konfiguracji, która została zdefiniowana w sekcji Ochrona systemu plików w czasie rzeczywistym. Wyłącz przełącznik obok opcji Użyj ustawień ochrony w czasie rzeczywistym, aby skonfigurować niestandardowe poziomy raportowania i ochrony. Zapoznaj się z sekcją Zabezpieczenia, aby uzyskać szczegółowe wyjaśnienie poziomów raportowania i ochrony.

ThreatSense — Zaawansowane opcje konfiguracji, takie jak rozszerzenia plików, które chcesz kontrolować, oraz używane metody wykrywania. Więcej informacji można znaleźć w ThreatSense.