Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Skanowane obiekty

Menu rozwijane Skanowane obiekty umożliwia wybranie wstępnie zdefiniowanych obiektów do skanowania.

  • Zgodnie z ustawieniami profilu — powoduje wybranie obiektów określonych w wybranym profilu skanowania.
  • Dyski przenośne — sprawdzane będą dyskietki, urządzenia pamięci masowej USB, dyski CD i DVD.
  • Dyski lokalne — wybierane są wszystkie dyski twarde w komputerze.
  • Dyski sieciowe — powoduje wybranie wszystkich mapowanych dysków sieciowych.
  • Wybór niestandardowy — anuluje wszystkie poprzednie wybory.

Struktura folderu (drzewa) również zawiera określone obiekty docelowe skanowania.

  • Pamięć operacyjna — skanuje wszystkie procesy i dane aktualnie używane przez pamięć operacyjną.
  • Sektory rozruchowe/UEFI — skanuje sektory rozruchowe i UEFI pod kątem obecności złośliwego oprogramowania. Przeczytaj więcej o skanerze UEFI w słowniczku.
  • Baza danych WMI — skanuje całą bazę danych Windows Management Instrumentation WMI, wszystkie przestrzenie nazw, wszystkie wystąpienia klas i wszystkie właściwości. Wyszukuje odwołania do zainfekowanych plików lub szkodliwego oprogramowania osadzonego jako dane.
  • Rejestr systemowy — skanuje cały rejestr systemowy, wszystkie klucze i podklucze. Wyszukuje odwołania do zainfekowanych plików lub szkodliwego oprogramowania osadzonego jako dane. Podczas czyszczenia wykrytych obiektów w rejestrze pozostawiane są odwołania, co zapobiega utracie ważnych informacji.

Aby szybko przejść do obiektu skanowania (pliku lub folderu), wpisz jego ścieżkę w polu tekstowym poniżej struktury drzewa. W ścieżce rozróżniana jest wielkość liter. Aby uwzględnić obiekt skanowania w procesie skanowaniu, zaznacz jego pole wyboru w strukturze drzewa.