Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Skanowanie w trakcie bezczynności

Skanowanie w trakcie bezczynności można włączyć w obszarze Ustawienia zaawansowane, wybierając kolejno Silnik detekcji > Skanowania w poszukiwaniu szkodliwego oprogramowania > Skanowanie w trakcie bezczynności.

Skanowanie w trakcie bezczynności

W celu włączenia tej funkcji należy przesunąć suwak obok pozycji Włącz skanowanie w trakcie bezczynności. Gdy komputer będzie w stanie bezczynności, na wszystkich dyskach lokalnych będzie wykonywane skanowanie w trybie cichym.

Domyślnie skanowanie w trakcie bezczynności nie pracuje, gdy komputer (notebook) jest zasilany z baterii. Można zmienić to ustawienie, przesuwając suwak obok opcji Uruchom nawet jeśli komputer jest zasilany z baterii w Ustawieniach zaawansowanych.

Włączenie przełącznika opcji Włącz zapisywanie w dzienniku w Ustawieniach zaawansowanych umożliwia rejestrowanie danych wyjściowych skanowania komputera w sekcji Pliki dziennika (w oknie głównym programu należy kliknąć przycisk Narzędzia > Pliki dziennika i wybrać opcję Skanowanie komputera z menu rozwijanego Dziennik).

Wykrywanie stanu bezczynności

Pełną listę warunków, które muszą zostać spełnione w celu uruchomienia skanera w trybie bezczynności, można znaleźć w artykule poświęconym elementom wyzwalającym wykrywanie stanu bezczynności.

ThreatSense — Zaawansowane opcje konfiguracji, takie jak rozszerzenia plików, które chcesz kontrolować, oraz używane metody wykrywania. Więcej informacji można znaleźć w ThreatSense.