Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Dodawanie i edytowanie wyłączeń dotyczących wydajności

W tym oknie dialogowym można wyłączyć określoną ścieżkę (plik lub katalog) na danym komputerze.


note

Aby wybrać odpowiednią ścieżkę, należy kliknąć symbol ... w polu Ścieżka.

W przypadku ręcznego podawania ścieżki warto skorzystać z przykładów formatów wyłączeń przedstawionych poniżej.

DIALOG_EXCLUDE_PATH


Aby wyłączyć grupę plików, można użyć symboli wieloznacznych. Znak zapytania (?) reprezentuje jeden znak, a gwiazdka (*) reprezentuje ciąg złożony z dowolnej liczby znaków (w tym ciąg pusty).


example

 • Aby wyłączyć ze skanowania wszystkie pliki z danego folderu lub podfolderu, należy wpisać ścieżkę do tego folderu i zastosować maskę *
 • Aby wyłączyć ze skanowania jedynie pliki DOC, należy użyć maski *.doc
 • Jeśli nazwa pliku wykonywalnego składa się z określonej liczby znaków (i znaki te różnią się od siebie), a znana jest tylko pierwsza litera (np. „D”), należy zastosować następujący format:
  D????.exe (znaki zapytania zastępują brakujące lub nieznane znaki)

Przykłady:

 • C:\Tools\* — na końcu ścieżki należy umieścić ukośnik wsteczny (\) i gwiazdkę (*), aby wskazać, że wyłączenie ma obejmować całą zawartość folderu (pliki i podfoldery).
 • C:\Tools\*.* — taki zapis spowoduje działanie takie samo, jak w przypadku C:\Tools\*
 • C:\Tools — folder Tools nie zostanie wyłączony. Dla skanera Tools może być także nazwą pliku.
 • C:\Tools\*.dat — taki zapis spowoduje wyłączenie plików .dat w folderze Tools.
 • C:\Tools\sg.dat — ten zapis spowoduje wyłączenie tego konkretnego pliku znajdującego się w podanej ścieżce.

example

Definiując wyłączenia ze skanowania, można używać zmiennych systemowych, takich jak %PROGRAMFILES%.

 • Aby wyłączyć ze skanowania folder Program Files za pomocą tej zmiennej systemowej, podczas dodawania folderu do wyłączeń należy użyć następującej ścieżki: %PROGRAMFILES%\* (pamiętając o dodaniu ukośnika wstecznego i gwiazdki na końcu ścieżki).
 • Aby wyłączyć ze skanowania wszystkie pliki i foldery z podkatalogu %PROGRAMFILES%, należy użyć ścieżki %PROGRAMFILES%\wyłączony_katalog\*

arrow_down_business Rozwiń listę obsługiwanych zmiennych systemowych


important

Używanie symboli wieloznacznych w środku ścieżki (na przykład C:\Tools\*\Data\file.dat) może działać prawidłowo, ale nie jest oficjalnie obsługiwane dla plików i folderów wyłączonych ze skanowania z uwagi na wydajność. Zobacz następujący artykuł bazy wiedzy, aby uzyskać więcej informacji.

W przypadku zaawansowanej konfiguracji wyłączeń nie ma ograniczeń dotyczących używania symboli wieloznacznych w środku ścieżki.


example

Kolejność wyłączeń:

 • Nie są dostępne opcje umożliwiające dostosowanie poziomu priorytetu wykluczeń przy użyciu przycisków W górę / W dół (jak dla Reguł zapory, gdzie reguły są wykonywane od góry do dołu).
 • Kiedy skaner napotka pierwszą regułę, która ma zastosowanie, druga reguła mająca zastosowanie nie zostanie już uwzględniona.
 • Im mniej jest reguł, tym szybsze jest skanowanie.
 • Nie należy tworzyć reguł równoległych.