Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Zaawansowana konfiguracja wyłączeń

Zaawansowana konfiguracja wyłączeń umożliwia wyłączenie obiektów z leczenia dzięki filtrowaniu nazwy wyłączenia, ścieżki do obiektu lub jego skrótu.


example

Zaawansowana konfiguracja wyłączeń nie polega na wyłączaniu plików i folderów ze skanowania, jak to ma miejsce w przypadku opcji Pliki i foldery wyłączone ze skanowania. Zaawansowana konfiguracja wyłączeń powoduje wyłączanie obiektów, tylko jeśli zostaną wykryte przez silnik detekcji, a na liście wyłączeń będzie obecna odpowiednia reguła.

Za przykład (patrz pierwszy wiersz na poniższym obrazie) może posłużyć sytuacja, w której obiekt zostanie zidentyfikowany jako Win32/Adware.Optmedia, a wykryty plik to C:\Recovery\file.exe. W drugim wierszu każdy plik, który ma odpowiedni skrót SHA-1, zawsze będzie wyłączany bez względu na to, jaka jest nazwa wykrycia.

CONFIG_EXCLUDE_DETECTION

Aby wszystkie zagrożenia były wykrywane, zalecamy stosowanie zaawansowanej konfiguracji wyłączeń tylko wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne.

Aby dodać pliki i foldery do listy wyłączeń, należy wybrać kolejno Ustawienia zaawansowane > Silnik detekcji > Wyłączenia > Zaawansowana konfiguracja wyłączeń > Edytuj.

Aby wyłączyć obiekt (według jego nazwy wyłączenia lub skrótu) z leczenia, należy kliknąć przycisk Dodaj.

W przypadku Potencjalnie niepożądanych aplikacji i Potencjalnie niebezpiecznych aplikacji można również utworzyć wykluczenie przez jego nazwę wykrycia:

 • W oknie alertu informującym o wykryciu (kliknij pozycję Pokaż opcje zaawansowane, a następnie wybierz pozycję Wyłącz z wykrywania).
 • Z menu kontekstowego Pliki dziennika wybierz Kreator tworzenia zaawansowanej konfiguracji wyłączeń.
 • Klikając Narzędzia > Kwarantanna, a następnie klikając prawym przyciskiem myszy plik poddany kwarantannie i wybierając z menu kontekstowego opcję Przywróć i wyłącz ze skanowania.

Zaawansowana konfiguracja wyłączeń — kryteria dotyczące obiektów

 • Ścieżka — zaawansowaną konfigurację wyłączeń można ograniczyć do określonej ścieżki.
 • Nazwa wykrycia — gdy obok wykluczonego pliku widać nazwę wykrycia, oznacza to, że plik będzie pomijany tylko przy wyszukiwaniu danego zagrożenia, a nie całkowicie. Jeśli później plik zostanie zarażony innym szkodliwym oprogramowaniem, moduł antywirusowy to wykryje.
 • Skrót — wyłącza plik na podstawie określonego skrótu SHA-1 bez względu na typ, lokalizację, nazwę i rozszerzenie pliku.

Elementy sterujące

 • Dodaj — dodaj nowy wpis, aby wykluczyć obiekty z leczenia.
 • Edytuj — pozwala edytować zaznaczone elementy.
 • Usuń — służy do usuwania zaznaczonych elementów (CTRL + kliknięcie pozwala zaznaczyć wiele elementów).
 • Importuj/Eksportuj – importowanie i eksportowanie obiektów wyłączonych z wykrywania przydaje się, jeśli trzeba wykonać kopię zapasową bieżącej konfiguracji obiektów wyłączonych ze skanowania do użycia w późniejszym terminie. Funkcja eksportu ustawień jest również pomocna dla użytkowników w środowiskach niezarządzanych, którzy chcą używać preferowanej konfiguracji na wielu komputerach — ustawienia można łatwo przenieść, importując je z pliku .txt.
  arrow_down_business Wyświetl przykład formatu pliku importu/eksportu

Określanie zaawansowanej konfiguracji wyłączeń w programie ESET PROTECT

Kreator zarządzania zaawansowaną konfiguracją wyłączeń w ESET PROTECT — pozwala przeprowadzić zaawansowaną konfigurację wyłączeń i zastosować ją do większej liczby komputerów/grup.

Możliwe zastępowanie zaawansowanej konfiguracji wyłączeń w programie ESET PROTECT

Jeśli istnieje lokalna lista wyłączeń wykryć, administrator musi zastosować politykę z opcją Zezwalaj na dodawanie wyłączeń wykryć do listy definiowanej lokalnie. Kiedy to zrobi, dodawanie Zezwalaj na dodawanie wyłączeń wykryć z poziomu programu ESET PROTECT będzie działać prawidłowo.

admin_pol_detection_exclusion