Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Kreator tworzenia zaawansowanej konfiguracji wyłączeń

Zaawansowaną konfigurację wyłączeń można utworzyć za pomocą menu kontekstowego Pliki dziennika (ta opcja nie jest dostępna w przypadku wykryć szkodliwego oprogramowania):

  1. W głównym oknie programu należy kliknąć opcję Narzędzia > Pliki dziennika.
  2. Następnie należy kliknąć prawym przyciskiem myszy wykrycie w obszarze Dziennik wykryć.
  3. Następnie należy kliknąć opcję Utwórz wyłączenie.

Aby wyłączyć co najmniej jedno wykrycie z uwzględnieniem ustawień Kryteria wyłączenia, należy kliknąć opcję Zmień kryteria:

  • Dokładne pliki — wyłącza poszczególne pliki według skrótu SHA-1.
  • Wykrycie — wyłącza poszczególne pliki według nazwy wykrycia.
  • Ścieżka + wykrycie — wyłącza poszczególne pliki według nazwy wykrycia i ścieżki z uwzględnieniem nazwy pliku (np. file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/34e1824e/ggdsfdgfd.pdf.exe).

Zalecana opcja jest wstępnie wybrana i zależy od typu wykrycia.

Przed kliknięciem opcji Utwórz wyłączenie można dodać Komentarz.