Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Dodawanie lub edytowanie reguł zapory

Reguły zapory stanowią zestaw warunków używanych do odpowiedniego testowania wszystkich połączeń sieciowych i wszystkich działań przypisanych do tych warunków. Edycja lub dodanie reguł zapory może być wymagane po zmianie ustawień sieciowych (na przykład zmienionego adresu sieciowego lub numeru portu dla strony zdalnej) w celu zapewnienia poprawnego działania aplikacji, której dotyczy reguła. Doświadczony użytkownik powinien utworzyć niestandardowe reguły Zapory sieciowej.


note

Następujące artykuły z bazy wiedzy ESET mogą być dostępne tylko w języku angielskim:

Aby dodać lub edytować regułę zapory, otwórz Ustawienia zaawansowane > Zabezpieczenia > Ochrona dostępu do sieci > Zapora > Reguły > Edytuj. W oknie Reguły zapory sieciowej kliknij Dodaj lub Edytuj.

DIALOG_EPFW_RULE_CREATE_GENERAL

Nazwa — wpisz nazwę reguły.

Włączona — włącz przełącznik, aby uaktywnić regułę.

Dodaj działania i warunki dla reguły zapory:

arrow_down_business Czynność

arrow_down_business Aplikacja

arrow_down_business Kierunek

arrow_down_business Protokół IP

arrow_down_business Host lokalny

arrow_down_business Port lokalny

arrow_down_business Host zdalny

arrow_down_business Port zdalny

arrow_down_business Profil


example

Utworzymy nową regułę umożliwiającą przeglądarce internetowej Firefox uzyskiwanie dostępu do programu Internet / stron internetowych w sieci lokalnej.

  1. W sekcji Działanie wybierz opcję Działanie > Zezwalaj.
  2. W sekcji Aplikacja określ ścieżkę aplikacji przeglądarki internetowej (na przykład C:\Program Files\Firefox\Firefox.exe). NIE należy wprowadzać samej nazwy aplikacji.
  3. W sekcji Kierunek wybierz Kierunek > Wychodząca.
  4. W sekcji Protokół IP wybierz TCP & UDP z menu rozwijanego Protokół.
  5. W sekcji Port zdalny dodaj numery portów: 80,443, aby umożliwić standardowe przeglądanie.

note

Reguły wstępnie zdefiniowane można modyfikować w ograniczonym zakresie.