Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Wykrywanie modyfikacji aplikacji

Funkcja wykrywania modyfikacji aplikacji wyświetla powiadomienia, gdy zmodyfikowane aplikacje, dla których istnieje reguła zapory, próbują nawiązać połączenie. Modyfikacja aplikacji polega na tymczasowym lub trwałym zastąpieniu oryginalnej aplikacji inną aplikacją przy użyciu innego pliku wykonywalnego (chroni przed naruszeniami reguł zapory).

Należy pamiętać, że funkcja ta ogólnie nie służy do wykrywania modyfikacji w aplikacjach. Celem korzystania z niej jest unikanie naruszeń istniejących reguł zapory i monitorowane są wyłącznie aplikacje, dla których istnieją określone reguły zapory.

Aby edytować wykrywanie modyfikacji aplikacji, otwórz Ustawienia zaawansowane > Zabezpieczenia > Ochrona dostępu do sieci > Zapora sieciowa > Wykrywanie modyfikacji aplikacji.

Włącz wykrywanie modyfikacji aplikacji — jeśli ta opcja jest zaznaczona, program sprawdza, czy aplikacje nie zostały w jakiś sposób zmienione (zaktualizowane, zainfekowane itp.). Gdy zmodyfikowana aplikacja spróbuje nawiązać połączenie, użytkownik zostanie o tym powiadomiony przez zaporę.

Zezwalaj na modyfikowanie aplikacji podpisanych (zaufanych) — brak powiadomienia, gdy aplikacja ma tę samą prawidłową sygnaturę cyfrową przed modyfikacją oraz po modyfikacji.

Lista aplikacji wyłączonych ze wykrycia — w oknie tym można dodawać lub usuwać poszczególne aplikacje, dla których dozwolone są modyfikacje bez powiadamiania.