Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Lista aplikacji wyłączonych z wykrywania

Zapora w programie ESET Endpoint Security wykrywa zmiany w aplikacjach, dla których istnieją reguły (zobacz sekcję Wykrywanie modyfikacji aplikacji).

W przypadku niektórych aplikacji używanie tej funkcji w celu wyłączenia ich ze sprawdzania przez zaporę może być niepożądane.

Dodaj — otwiera okno, w którym można wybrać aplikację, aby dodać ją do listy aplikacji wykluczonych z wykrywania modyfikacji. Można wybrać pozycję z listy uruchomionych aplikacji z otwartą komunikacją sieciową z istniejącą regułą zapory lub dodać określoną aplikację.

Edytuj — otwiera okno, w którym można wybrać lokalizację aplikacji, która znajduje się na liście aplikacji wykluczonych z wykrywania modyfikacji. Można wybrać pozycję z listy uruchomionych aplikacji z otwartą komunikacją sieciową z istniejącą regułą zapory lub ręcznie zmienić lokalizację.

Usuń — umożliwia usuwanie pozycji z listy aplikacji wykluczonych z wykrywania modyfikacji.