ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Práce s ESET Endpoint Antivirus

V ESET Endpoint Antivirus můžete na záložce Nastavení konfigurovat úroveň ochrany počítače, stejně tak webové a poštovní ochrany.


note

Při vytváření politiky v ESET PROTECT Web Console můžete u každého nastavení definovat příznak. Nastavení s příznakem má prioritu a nemůže být přepsáno pozdější politikou (pouze pokud obsahuje poslední politika příznak). To zajišťuje, aby nastavení nebylo změněno (např. uživatelem nebo pozdější politikou během slučování). Pro více informací o příznacích se podívejte do online nápovědy k ESET PROTECT.

PAGE_SETUP

Záložka Nastavení obsahuje následující sekce:

 • Počítač
 • Síť
 • Web a mail

 

V sekci Počítač můžete zapnout nebo vypnout následující komponenty:

 • Rezidentní ochrana souborového systému – všechny soubory jsou kontrolovány v momentu, kdy je vytvoříte, otevřete nebo spustíte.
 • Správa zařízení – prostřednictvím tohoto modulu dokáže produkt omezit přístup k výměnným médiím (CD/DVD/USB/...). Přístup můžete omezit pouze pro čtení nebo úplně zakázat a pravidla lze aplikovat na konkrétního uživatele nebo celé skupiny uživatelů.
 • Host Intrusion Prevention System (HIPS) – systém HIPS monitoruje události uvnitř operačního systému a reaguje na ně na základě pravidel předdefinovaných pravidel společností ESET,
 • Advanced Memory Scanner – v kombinaci s blokováním zneužití bezpečnostních děr (Exploit Blocker) poskytuje účinnou ochranu proti škodlivému kódu, který využívá obfuskaci a šifrování pro zabránění detekce. Tato funkce je standardně zapnuta. Více informací o tomto typu ochrany naleznete ve slovníku pojmů.
 • Blokovat zneužití bezpečnostních děr (Exploit Blocker) – tato funkce poskytuje další bezpečnostní vrstvu a chrání známé aplikace se zranitelnými bezpečnostními dírami (například webové prohlížeče, e-mailové klienty, PDF čtečky). Tato funkce je standardně zapnuta. Více informací o tomto typu ochrany naleznete ve slovníku pojmů.
 • Ochrana proti ransomware – tato součást představuje další vrstvu do modulu HIPS a je plně funkční pouze s aktivní technologií ESET_LIVE_GRID. Pro správnou funkci ochrany proti ransomware je třeba mít zapnutý Reputační systém ESET LiveGrid®. Více informací o tomto typu ochrany naleznete ve slovníku pojmů.
 • Prezentační režim – po aktivaci Prezentačního režimu vás ESET nebude obtěžovat bublinovými upozorněními a sníží zátěž na CPU. Zároveň hlavní okno změní barvu na oranžovou a upozorní vás na potenciální bezpečnostní riziko.

V sekci Síť můžete konfigurovat Ochranu proti síťovým útokům (IDS) a Ochranu proti zapojení do botnetu.

V sekci Web a mail můžete zapnout nebo vypnout následující moduly:

 • Ochrana přístupu na web –  pokud je zapnuta, veškerá komunikace přes HTTP nebo HTTPs je kontrolována na přítomnost škodlivého kódu,
 • Ochrana poštovních klientů – zabezpečuje kontrolu poštovní komunikace přijímané prostřednictvím POP3 a IMAP protokolu,
 • Anti-Phishingová ochrana – chrání vás před pokusy o získání hesel, bankovních dat a dalších důvěrných informací z webových stránek, které se tváří jako legitimní.

Pro dočasné deaktivování konkrétního modulu klikněte na zelený přepínač MODULE_ENABLED. Mějte na paměti, že tím dojde ke snížení úrovně ochrany počítače.

Pro opětovné aktivování vypnutého bezpečnostního modulu klikněte na červený přepínač MODULE_DISABLED pro znovu aktivování konkrétního modulu.

U modulu, jehož nastavení (zapnuto/vypnuto) máte definováno prostřednictvím ESET PROTECT politiky, se zobrazí ikona zámku MODULE_LOCKED. Nastavení takové komponenty aplikované politikou z ESET PROTECT může změnit pouze autentifikovaný uživatel z Active Directory (například přihlášený administrátor) nebo uživatel, který zná odpovídající heslo. Více informací o dočasné změně nastavení naleznete v online dokumentaci ESET PROTECT.


note

Pokud vypnete výše uvedeným způsobem jednotlivý bezpečnostní modul, automaticky se znovu zapne po restartování počítače.

Pro přístup do detailního nastavení konkrétního modulu klikněte na ozubené kolečko GEAR na řádku s názvem komponenty.

V dolní části obrazovky se nachází další možnosti související s konfigurací programu. Pro načtení již existující konfigurace z .xml konfiguračního souboru nebo pro uložení aktuálního nastavení do souboru klikněte na Import a export nastavení. Pro více informací přejděte do kapitoly Import a export nastavení.

Pokud chcete zobrazit detailní nastavení, klikněte na tlačítko Rozšířená nastavení nebo stiskněte klávesu F5.