Prezentační režim

Prezentační režim je funkce pro uživatele, kteří nechtějí být nejen v režimu celé obrazovky rušeni vyskakujícími okny a chtějí minimalizovat veškeré nároky na zatížení procesoru. Prezentační režim oceníte v průběhu prezentací, kdy nechcete být rušeni aktivitami antiviru. Zapnutím této funkce zakážete zobrazování všech vyskakujících oken a všechny úlohy plánovače budou zastaveny. Samotná ochrana běží dál v pozadí, ale nevyžaduje žádné zásahy uživatele.

Prezentační režim můžete zapnout nebo vypnout v hlavním okně na záložce Nastavení > Počítač. V Rozšířeném nastavením (dostupném po stisknutí klávesy F5) na záložce Nástroje > Prezentační režim můžete aktivovat funkci Automaticky zapnout Prezentační režim při běhu aplikací zobrazených na celou obrazovku pro zajištění, že ESET Endpoint Antivirus automaticky aktivuje Prezentační režim při spuštění aplikace v režimu celé obrazovky. Zapnutí Prezentačního režimu může představovat potenciální bezpečnostní riziko, a proto se ikonka ochrany na liště změní na oranžovou a zobrazí se upozornění Prezentační režim je zapnutý.

Vybráním možnosti Automaticky zapnout Prezentační režim při zobrazení aplikací na celou obrazovku se Prezentační režim automaticky zapne po spuštění aplikace na celou obrazovku a po jejím ukončení se vypne. Tato možnost je užitečná pro okamžité aktivování Prezentačního režimu po spuštění hry nebo zahájení prezentace.

Můžete také aktivovat možnost Automaticky vypínat Prezentační režim a následně definovat interval, po jehož uplynutí se Prezentační režim automaticky vypne.