ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Prezentační režim

Prezentační režim je funkce pro uživatele, kteří nechtějí být nejen v režimu celé obrazovky rušeni vyskakujícími okny a chtějí minimalizovat veškeré nároky na zatížení procesoru. Prezentační režim oceníte v průběhu prezentací, kdy nechcete být rušeni aktivitami antiviru. Zapnutím této funkce zakážete zobrazování všech vyskakujících oken a všechny úlohy plánovače budou zastaveny. Samotná ochrana běží dál v pozadí, ale nevyžaduje žádné zásahy uživatele.

Prezentační režim můžete zapnout nebo vypnout v hlavním okně na záložce Nastavení > Počítač. V Rozšířeném nastavením (dostupném po stisknutí klávesy F5) můžete v sekci Nástroje > Prezentační režim aktivovat možnost Automaticky zapnout Prezentační režim při běhu aplikací zobrazených na celou obrazovku. Tím zajistíte, že ESET Endpoint Antivirus automaticky aktivuje Prezentační režim při spuštění aplikace v režimu celé obrazovky. Zapnutý prezentační režim představuje potenciální bezpečnostní riziko, proto se ikona stav ochrany na hlavní liště změní na oranžovou barvu a zobrazí se související upozornění. V hlavním okně programu se zobrazí oranžové upozornění, že Prezentační režim je zapnutý.

Vybráním možnosti Automaticky zapnout Prezentační režim při zobrazení aplikací na celou obrazovku se Prezentační režim automaticky zapne po spuštění aplikace na celou obrazovku a po jejím ukončení se vypne. Tato možnost je užitečná pro okamžité aktivování Prezentačního režimu po spuštění hry nebo zahájení prezentace.

Můžete také aktivovat možnost Automaticky vypínat Prezentační režim a následně definovat interval, po jehož uplynutí se Prezentační režim automaticky vypne.