ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Počítač

Jednotlivé moduly sekce Počítač naleznete po kliknutí na záložku Nastavení > Počítač v hlavním okně programu. Zobrazuje se zde stav ochrany jednotlivých modulů popsaných v předchozí kapitole. V této sekci jsou k dispozici následující nastavení:

Kliknutím na ozubené kolečko GEAR_black vedle položky Rezidentní ochrana souborového systému a následně na Upravit výjimky se zobrazí dialogové okno pro vytvoření výjimek, pomocí kterého můžete vyloučit soubory a složky z kontroly. Pro zobrazení a konfiguraci detailních parametrů rezidentní ochrany vyberte možnost Nastavit.

PAGE_SETTINGS_ANTIVIRUS

V sekci Počítač můžete zapnout nebo vypnout následující komponenty:

  • Rezidentní ochrana souborového systému – všechny soubory jsou kontrolovány v momentě, kdy je vytvoříte, otevřete nebo spustíte,
  • Správa zařízení – prostřednictvím tohoto modulu dokáže produkt omezit přístup k výměnným médiím (CD/DVD/USB/...). Přístup můžete omezit pouze pro čtení nebo úplně zakázat a pravidla lze aplikovat na konkrétního uživatele nebo celé skupiny uživatelů.
  • Host Intrusion Prevention System (HIPS) – systém HIPS monitoruje události uvnitř operačního systému a reaguje na ně na základě pravidel předdefinovaných pravidel společností ESET,
  • Advanced Memory Scanner – v kombinaci s blokováním zneužití bezpečnostních děr (Exploit Blocker) poskytuje účinnou ochranu proti škodlivému kódu, který využívá obfuskaci a šifrování pro zabránění detekce. Tato funkce je standardně zapnuta. Více informací o tomto typu ochrany naleznete ve slovníku pojmů.
  • Blokovat zneužití bezpečnostních děr (Exploit Blocker) – tato funkce poskytuje další bezpečnostní vrstvu a chrání známé aplikace se zranitelnými bezpečnostními dírami (například webové prohlížeče, e-mailové klienty, PDF čtečky). Tato funkce je standardně zapnuta. Více informací o tomto typu ochrany naleznete ve slovníku pojmů.
  • Ochrana proti ransomware – tato součást představuje další vrstvu do modulu HIPS a je plně funkční pouze s aktivní technologií ESET_LIVE_GRID. Pro správnou funkci ochrany proti ransomware je třeba mít zapnutý Reputační systém ESET LiveGrid®. Více informací o tomto typu ochrany naleznete ve slovníku pojmů.
  • Prezentační režim – po aktivaci Prezentačního režimu vás ESET nebude obtěžovat bublinovými upozorněními a sníží zátěž na CPU. Zároveň hlavní okno změní barvu na oranžovou a upozorní vás na potenciální bezpečnostní riziko.

Dočasně vypnout antivirovou a antispywarovou ochranu – pomocí této možnosti můžete kdykoli dočasně vypnout antivirovou a antispywarovou ochranu. Po kliknutí se zobrazí dialogové okno, ve kterém můžete vybrat z rozbalovacího menu časový interval, po který bude daný modul vypnut. Akci dokončete kliknutím na tlačítko Použít. Akci dokončete kliknutím na tlačítko Použít. Pro opětovnou aktivaci ochrany klikněte na Zapnout antivirovou a antispywarovou ochranu.