Typická instalace

Typická instalace nainstaluje produkt s doporučeným nastavením, které je vhodné pro většinu uživatelů. Toto nastavení zajišťuje maximální zabezpečení počítače v kombinaci s nízkými nároky na systémové prostředky. Jedná se o výchozí možnost, kterou ponechte, pokud nepotřebujete měnit parametry instalace.

ESET LiveGrid®

Systém včasného varování ESET LiveGrid® využívá aktuální informace z cloudu a umožňuje tak specialistům z virových laboratoří ESET udržovat ochranu před hrozbami na nejvyšší možné úrovni. Systém zasílá nové hrozby do virových laboratoří ESET, kde se tyto vzorky analyzují a zpracovávají. <%ESET_LIVE_GRID%> doporučujeme mít aktivní. Pro jeho konfiguraci a změnu odesílání vzorků z vašeho počítače klikněte na tlačítko Nastavit. Více informací naleznete v kapitole ESET LiveGrid. Pokud bude LiveGrid vypnutý, ESET Cyber Security Pro zobrazí bezpečnostní varování týkající se nižší úrovně ochrany.

Potenciálně nechtěné aplikace

Dalším krokem při instalaci je konfigurace detekce potenciálně nechtěných aplikací. Tyto aplikace nemusí být nutně škodlivé, mohou však negativně ovlivňovat chování, stabilitu a výkon vašeho počítače. Aplikace jsou často přibaleny k jiným programům, které si stahujete, a proto si jejich instalaci můžete velmi lehce přehlédnout. Na jejich instalaci jste zpravidla upozornění, nicméně může dojít k instalaci bez vašeho souhlasu. Více informací naleznete v kapitole Potenciálně nechtěné aplikace.


Po dokončení prvotní instalace produktu ESET Cyber Security Pro:

1.Zobrazí operační systém upozornění, že je blokováno systémové rozšíření, a v produktu se objeví hlášení Váš počítač není chráněn. Aby mohl program ESET Cyber Security Pro plně fungovat, musí ručně povolit načítání rozšíření jádra systému. To provedete v Předvolbách systému v sekci Zabezpečení a soukromí, kde povolte aplikacím vydaným společností ESET, spol. s.r.o. načítat rozšíření kliknutím na tlačítko Povolit. Další informace naleznete v Databázi znalostí.

2.V produktu se objeví hlášení Váš počítač není plně chráněn. Aby mohl program ESET Cyber Security Pro plně fungovat, musíte aplikaci povolit Úplný přístup k disku. Klikněte na Otevřít předvolby systému > Zabezpečení a soukromí. Přejděte na záložku Soukromí a vyberte možnost Úplný přístup k disku. Pro povolení změn klikněte na ikonu zámku. Klikněte na ikonu + a ze seznamu vyberte aplikaci ESET Cyber Security Pro. Zobrazí se výzva k restartování počítače. Klikněte na tlačítko Později. Počítač zatím nerestartujte. V oznámení produktu ESET Cyber Security Pro klikněte na tlačítko Spustit znovunebo restartujte počítač. Další informace naleznete v Databázi znalostí.


Pro dokončení instalace ESET Cyber Security Pro doporučujeme provést kontrolu počítače na přítomnost škodlivého kódu. Pro spuštění kontroly přejděte v hlavním okně programu na záložku Kontrola počítače a vyberte možnost Smart kontrola. Pro více informací o volitelné kontrole počítače přejděte do kapitoly volitelná kontrola počítače.