Volitelná kontrola počítače

Pokud máte podezření, že je počítač nakažen (chová se nestandardně), spusťte Smart kontrolu pro prověření, zda počítač není infiltrován. Pro zabezpečení maximální ochrany provádějte kontrolu počítače pravidelně, ne jen při podezření na infekci. Pravidelná kontrola může odhalit infekci, která dříve prošla systémem rezidentní ochrany. To se může stát, pokud byla v některém okamžiku činnost rezidentní ochrany vypnuta, nebo detekční moduly nebyly aktuální.

Doporučujeme provádět kontrolu počítače alespoň jednou měsíčně. Pro pravidelnou kontrolu počítače můžete využít naplánované úlohy, jejichž konfiguraci naleznete v sekci Nástroje > Plánovač.

SCANNER_MAIN