K dispozici jsou dva druhy antivirové kontroly počítače.

Smart kontrola rychle zkontroluje celý počítač s doporučeným nastavením kontroly. Volitelná kontrola umožňuje měnit parametry kontroly a také vybrat vlastní cíle (soubory, složky, média), které budou kontrolovány.