Co dělat, když nefunguje rezidentní ochrana?

V této kapitole jsou popsány problémové stavy, které mohou nastat při běhu rezidentní ochrany.

Rezidentní ochrana je vypnutá

Pokud byla rezidentní ochrana nedopatřením vypnuta uživatelem, je potřeba ji znovu aktivovat. Pro opětovné zapnutí rezidentní ochrany přejděte v hlavním menu programu na záložku Nastavení > Počítač a přepínač u položky Rezidentní ochrana souborového systému přepněte do polohy ZAPNUTO. Opětovné zapnutí je možné v hlavním okně programu na záložce Nastavení pomocí přepínače ZAPNUTO/VYPNUTO u možnosti Rezidentní ochrana souborového systému.

Rezidentní ochrana nedetekuje a neléčí infiltrace

Ujistěte se, zda nemáte nainstalován další antivirový program. Mezi dvěma rezidentními ochranami může docházet ke konfliktu. Proto doporučujeme všechny ostatní antivirové programy odinstalovat, před instalací produktu ESET.

Rezidentní ochrana se nespouští při startu

Pokud se rezidentní ochrana nespouští při startu systému, zřejmě dochází ke konfliktu s jiným programem. V takovém případě doporučujeme kontaktovat technickou podporu společnosti ESET.