ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

ESET LiveGuard Advanced

ESET LiveGuard Advanced poskytuje další vrstvu ochrany využitím cloudových technologií ESET k detekci zcela nových, dosud neviděných hrozeb. Díky ESET LiveGuard Advanced jste chránění před následky způsobenými novými hrozbami. Pokud ESET LiveGuard Advanced detekuje podezřelý kód nebo chování vzorku, zabrání další potenciálně škodlivé aktivitě dočasným přesunutím objektu do karantény.

Podezřelý vzorek (soubor nebo zpráva) je do cloudového systému ESET odesílán produktem automaticky, kde ESET LiveGuard Advanced server pro analýzu využije mnoho pokročilých detekčních technik. Po přesunutí souboru nebo zprávy do karantény čeká ESET Cloud Office Security na výsledek analýzy z ESET LiveGuard Advanced.

Po jejím dokončení obdrží ESET Cloud Office Security přehled o chování vzorku. Pokud je vzorek považován čistý, produkt jej uvolní z karantény. V opačném případě jej ponechá v karanténě.

Výsledky analýzy vzorku jsou z ESET LiveGuard Advanced obvykle doručeny do několika minut. Nicméně, výchozí interval pro pozdržení zprávy (čekání na výsledek) je 5 minut. V ojedinělých případech nemusí být výsledek ESET LiveGuard Advanced analýzy doručen v intervalu, a následně dojde k doručení zprávy. Interval si můžete dle potřeby změnit (v rozmezí od 5 do 60 minut, kdy krok je jedna minuta).

V rámci své ESET Cloud Office Security licence můžete využívat funkci ESET LiveGuard Advanced – bez jakýchkoli dalších poplatků. Takovou licenci rozeznáte dle příznaku ELG uvedeného vedle ID licence (v sekci Správa licence).

Po zobrazení malého dialogového okna můžete ESET LiveGuard Advanced aktivovat vytvořením nové politiky nebo upravením již existující.

edtd_win

Detailní informace týkající se služby ESET LiveGuard Advanced naleznete v uživatelské příručce v kapitole Jak fungují jednotlivé detekční vrstvy ESET LiveGuard Advanced.