ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Spravovat ESET Business Account

Běžné činnosti související s udělováním licencí:

Lokality a fondy licencí

Licence a fondy licencí se načítají z ESET Business Account. Fondy licencí jsou dostupné pouze v případě, kdy máte v rámci ESET Business Account vytvořené lokality.

Vytvoření nového uživatele v ESET Business Account

Pro zjednodušení správy svých licencí můžete vytvořit dalšího uživatele a přidělit mu oprávnění pro k jejich správě.

1.Přihlaste na portál ESET Business Account.

2.Vyberte možnost Správa uživatelů, klikněte na Nový uživatel a zadejte požadované informace.

3.Uživateli přiřaďte přístupové oprávnění k produktu ESET Cloud Office Security:

Čtení – uživatel bude mít přístup k ESET Cloud Office Security, bude schopen si zobrazit seznam uživatelů, protokoly, zachycené detekce, ale nebude moci spravovat politiky, chránit uživatele nebo uvolňovat objekty z karantény

Zápis – uživatel bude mít úplný přístup k ESET Cloud Office Security, bude schopen zobrazit i spravovat uživatele, karanténu a vytvářet politiky

Žádný přístup – uživatel nebude mít přístup k ESET Cloud Office Security

4.V uživatelských Předvolbách nastavte jazyk pro konzoli ESET Cloud Office Security.

5.Vytvoření uživatele dokončete kliknutím na Vytvořit.

Vytvoření nové lokality v ESET Business Account

Prostřednictvím lokalit můžete spojovat nebo rozdělovat licence do fondů licencí. Lokality jsou jednotlivé skupiny, které mohou mít vlastní administrátory.

1.Přihlaste na portál ESET Business Account.

2.Vyberte Detaily, klikněte na Vytvořit lokalitu a zadejte požadované osobní údaje.

3.Klikněte na Přidat uživatele, vyberte požadovaného uživatele a klikněte na Potvrdit.

4.V sekci Fond licencí klikněte na Přidat jednotky a vyberte licenci pro ESET Cloud Office Security. V případě potřeby můžete změnit Rozsah a klikněte na Potvrdit.

5.Vytvoření lokality dokončete kliknutím na Vytvořit.