ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Prehľad ESET Bridge

ESET Bridge je nový softvér spoločnosti ESET založený na open-source softvéri nginx a prispôsobený potrebám bezpečnostných riešení ESET.

ESET distribuuje ESET Bridge s ESET PROTECT 10.0 (a novšími verziami) ako proxy súčasť, ktorá nahrádza Apache HTTP Proxy. Pozrite si porovnanie ESET Bridge a Apache HTTP Proxy. ESET Bridge môžete použiť aj s ESET PROTECT Cloud.

Prostredníctvom ESET Bridge môžete k ESET PROTECT pripojiť až 10 000 počítačov.

ESET Bridge sa dá s ESET PROTECT použiť na:

ukladanie aktualizácií do vyrovnávacej pamäte a ich distribúciu na klientske počítače a distribúciu inštalačných balíkov na ESET Management Agenta,

preposielanie komunikácie ESET Management Agentov na ESET PROTECT Server v prostrediach, kde sa klientske počítače s nainštalovaným Agentom nemôžu priamo pripojiť na Server,

Ukladanie komunikácie využívajúcej HTTPS do vyrovnávacej pamäte – ESET Bridge dokáže dešifrovať a ukladať do vyrovnávacej pamäte komunikáciu využívajúcu HTTPS:

Proxy chaining – ESET Bridge môže preposielať komunikáciu na vzdialený proxy server a ukladať dáta do vyrovnávacej pamäte.

Spustenie offline repozitára – ESET Bridge môžete použiť ako HTTP server pre offline repozitár.

ESET Bridge v infraštruktúre siete

Nasledujúci diagram znázorňuje dva počítače s ESET Bridge:

Prvý ESET Bridge slúži ako proxy server na prenos informácií z cloudu ESET na jednotlivé komponenty ESET PROTECT a produkty ESET pre koncové zariadenia s priamou viditeľnosťou na ESET PROTECT Server.

Druhý ESET Bridge preposiela komunikáciu z ESET Management Agentov vo vzdialenom umiestnení (bez priameho pripojenia k ESET PROTECT Serveru) na ESET PROTECT Server.

scheme_two_proxies