ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Ukladanie stiahnutých dát a aktualizácií do vyrovnávacej pamäte

ESET Bridge sťahuje a ukladá do vyrovnávacej pamäte:

aktualizácie modulov ESET,

inštalačné a aktualizačné balíky vynútené ESET PROTECT (napr. inštalátor MSI ESET Endpoint Security),

aktualizácie bezpečnostných produktov ESET (aktualizácie komponentov a produktov),

výsledky zo služby ESET LiveGuard Advanced.

ESET Bridge distribuuje dáta uložené vo vyrovnávacej pamäti na koncové zariadenia vo vašej sieti. Ukladanie do vyrovnávacej pamäte môže výrazne znížiť prenosové zaťaženie internetu v sieti.


note

Na offline aktualizáciu detekčného jadra použite namiesto ESET Bridge nástroj Mirror Tool (dostupné pre Windows a Linux).

Na rozdiel od nástroja Mirror Tool, ktorý z aktualizačných serverov spoločnosti ESET sťahuje všetky dostupné dáta, ESET Bridge sťahuje s cieľom znížiť zaťaženie siete len dáta vyžiadané súčasťami ESET PROTECT alebo produktmi ESET pre koncové zariadenia. Pokiaľ klient vyžaduje aktualizáciu, ESET Bridge ju stiahne z aktualizačných serverov spoločnosti ESET, uloží ju do adresára vyrovnávacej pamäte a distribuuje na daného klienta. Ak tú istú aktualizáciu požaduje ďalší klient, ESET Bridge ju pošle priamo z vyrovnávacej pamäte, aby sa nemusela opätovne sťahovať z aktualizačných serverov spoločnosti ESET.

Nasledujúci diagram znázorňuje ESET Bridge ako proxy server distribuujúci aktualizácie na jednotlivé súčasti ESET PROTECT a produkty ESET pre koncové zariadenia.

scheme_no_remote

Ukladanie do vyrovnávacej pamäte v rámci bezpečnostných produktov ESET

Nastavenia súvisiace s ukladaním do vyrovnávacej pamäte sú odlišné pre ESET Management Agenta a bezpečnostné produkty ESET pre koncové zariadenia. ESET Management Agent dokáže spravovať nastavenia bezpečnostných produktov ESET na klientskych zariadeniach.

Proxy pre ESET Endpoint Security môžete nastaviť dvoma spôsobmi:

Použitím politiky pre bezpečnostný produkt ESET z ESET PROTECT Web Console – túto možnosť odporúčame na správu nastavení klientskych zariadení.

Lokálne z hlavného okna programu ESET Endpoint Security.

Ukladanie výsledkov z ESET LiveGuard Advanced do vyrovnávacej pamäte

ESET Bridge dokáže ukladať do vyrovnávacej pamäte aj výsledky zo služby ESET LiveGuard Advanced. ESET Bridge je predkonfigurovaný tak, aby sa výsledky zo služby ESET LiveGuard Advanced ukladali do vyrovnávacej pamäte (nie sú potrebné žiadne manuálne zmeny konfigurácie). Ukladanie výsledkov z ESET LiveGuard Advanced do vyrovnávacej pamäte odporúčame používať. Podrobnejšie informácie nájdete v dokumentácii pre ESET LiveGuard Advanced.