ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Vitajte v príručke pre ESET Bridge

Vitajte v používateľskej príručke pre ESET Bridge. Cieľom tohto dokumentu je priblížiť vám správu a používanie produktu ESET Bridge. Podrobne popísané je tu aj prepojenie medzi ESET Bridge a inými bezpečnostnými produktmi ESET určenými pre firemných zákazníkov.

Používame jednotný súbor symbolov na zvýraznenie dôležitých tém. Táto príručka je rozdelená na niekoľko kapitol a podkapitol. Konkrétne informácie môžete vyhľadať pomocou vyhľadávacieho poľa v hornej časti.

Online pomocník je hlavným zdrojom pomocného obsahu. Pri aktívnom pripojení na internet sa vždy zobrazuje najnovšia verzia Online pomocníka.

Databáza znalostí spoločnosti ESET obsahuje odpovede na najčastejšie kladené otázky, ako aj odporúčané riešenia rozličných problémov. Pravidelná aktualizácia databázy znalostí pracovníkmi spoločnosti ESET z nej robí najefektívnejší nástroj na riešenie rôznych problémov.

ESET fórum poskytuje používateľom produktov spoločnosti ESET jednoduchý spôsob, ako získať pomoc a zároveň pomôcť iným. Môžete tam uverejniť akúkoľvek otázku alebo sa informovať o akomkoľvek probléme v súvislosti s produktmi spoločnosti ESET.

V rámci Online pomocníka môžete odoslať svoje hodnotenie alebo poskytnúť spätnú väzbu na konkrétnu kapitolu. Kliknite na odkaz Zanechajte nám spätnú väzbu a následne môžete pridať hodnotenie či komentár.

V tejto používateľskej príručke môžete nájsť nasledujúce textové polia:


note

Poznámky môžu poskytovať cenné informácie, ako napríklad špecifické funkcie alebo odkaz na súvisiacu kapitolu.


important

Tieto informácie si vyžadujú vašu pozornosť a nemali by ste ich vynechať. Zvyčajne ide o podstatné informácie, hoci nie sú mimoriadne závažné.


warning

Upozornenia obsahujú mimoriadne dôležité informácie, pri ktorých by ste mali spozornieť. Sú umiestnené tak, aby vás včas varovali a zároveň vám pomohli predísť chybám, ktoré by mohli mať negatívne následky. Dôkladne si prečítajte text ohraničený týmto označením, pretože sa týka vysoko citlivých systémových nastavení alebo upozorňuje na riziká.


example

Príklad slúži na vysvetlenie zložitejších informácií.