ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Ukladanie komunikácie využívajúcej HTTPS do vyrovnávacej pamäte

ESET Bridge dokáže dešifrovať a ukladať do vyrovnávacej pamäte komunikáciu využívajúcu HTTPS:

oŽiadosti o aktualizáciu (modulov, repozitára) odoslané z podporovaného bezpečnostného produktu ESET:

Podporovaný bezpečnostný produkt ESET

Podporovaná verzia produktu

ESET Endpoint Antivirus/Security for Windows

10 a novšie verzie

oKomunikáciu ESET LiveGuard Advanced pre ESET PROTECT a podporované bezpečnostné produkty ESET uvedené vyššie.


important

ESET Bridge nepodporuje ukladanie komunikácie využívajúcej HTTPS do vyrovnávacej pamäte pre bezpečnostné produkty ESET (a ich verzie), ktoré nie sú uvedené vyššie.

ESET PROTECT Cloud nepodporuje ukladanie komunikácie využívajúcej HTTPS do vyrovnávacej pamäte – požadované certifikáty sú k dispozícii v ESET PROTECT, ale nie v ESET PROTECT Cloud.


note

All-in-one inštalátorvirtuálne zariadenie ESET PROTECT (keď je ESET Bridge zapnutý počas nasadzovania virtuálneho zariadenia) vytvoria predvolené politiky HTTP Proxy s názvom Využitie pre ESET Management Agenta a bezpečnostné produkty ESET. Tieto politiky budú aplikované na skupinu Všetko. Politiky automaticky nakonfigurujú ESET Management Agenty a bezpečnostné produkty ESET na spravovaných počítačoch tak, aby používali ESET Bridge ako Proxy server na ukladanie aktualizačných balíkov do vyrovnávacej pamäte. Ukladanie komunikácie využívajúcej HTTPS do vyrovnávacej pamäte je predvolene zapnuté:

Politika pre ESET Bridge obsahuje HTTPS certifikát a prepínacie tlačidlo pre ukladanie komunikácie využívajúcej HTTPS do vyrovnávacej pamäte je zapnuté.

Politika používania HTTP Proxy pre ESET Endpoint pre Windows obsahuje certifikačnú autoritu pre ukladanie komunikácie využívajúcej HTTPS do vyrovnávacej pamäte.

Ak ste ESET Bridge nainštalovali pomocou samostatného inštalátora (na systéme Windows alebo Linux) alebo pomocou úlohy Inštalácia softvéru, musíte nakonfigurovať ukladanie komunikácie využívajúcej HTTPS do vyrovnávacej pamäte prostredníctvom politík:

1.Vytvorte alebo upravte politiku pre ESET Bridge na základe uvedených nastavení:

a.Rozbaľte sekciu Vyrovnávacia pamäť a pomocou prepínacieho tlačidla povoľte možnosť Ukladať do vyrovnávacej pamäte komunikáciu využívajúcu HTTPS.

b.Kliknite na Zmeniť certifikát vedľa položky HTTPS certifikát, následne na Otvoriť zoznam certifikátov a vyberte Certifikát ESET Bridge.

2.Vytvorte alebo upravte politiku pre bezpečnostný produkt ESET. Pri nastavovaní podrobností proxy servera v sekcii Nástroje > Proxy server kliknite na Upraviť vedľa položky Certifikačné autority a pridajte ESET PROTECT certifikačnú autoritu. Bezpečnostné produkty ESET používajú certifikačnú autoritu na overenie partnerského certifikátu z politiky pre ESET Bridge.