Příklad správy lokalit a uživatelů s rozdílnými oprávněními

Společnost XYZ má centrálu a dvě pobočky: XYZ_1 a XYZ_2.

V tomto příkladu vlastník společnosti naimportuje tři odlišné licence do svého účtu na portále EBA. Každá licence je pro 10 stanic. Vlastník vytvoří uživatelský účet pro vedoucí jednotlivých poboček – Uživatel 1 a Uživatele 2. Dále vytvoří účet pro IT administrátora – Uživatel 3. Následně pro každou pobočku vytvoří lokalitu.

Vlastník dále na portálu EBA rovnoměrně rozdělí dvě licence mezi vytvořené lokality (pobočky). Třetí licenci nepřiřadí žádné lokalitě.

Každý uživatel má následující oprávnění:


Uživatel 1

Uživatel 2

Uživatel 3

Přístup ke společnosti

Žádný přístup

Žádný přístup

Čtení

Přístup k lokalitě – XYZ_1

Čtení

Žádný přístup

Zápis

Přístup k lokalitě – XYZ_2

Žádný přístup

Čtení

Zápis

Přístup ke cloud administrator

Čtení

Žádný přístup

Čtení

 

Uživatelé jsou schopni na základě přiřazených oprávnění provádět následující akce:


Uživatel 1

Uživatel 2

Uživatel 3

Všechny licence

Žádný přístup

Žádný přístup

Zobrazit informace o licenci

Licence přiřazené lokalitě XYZ_1

Zobrazit informace o licenci

Žádný přístup

Spravovat licenci

Licence přiřazené lokalitě XYZ_2

Žádný přístup

Zobrazit informace o licenci

Spravovat licenci

Všechna aktivovaná zařízení

Žádný přístup

Žádný přístup

Zobrazit seznam aktivovaných zařízení

Aktivovaná zařízení přiřazená lokalitě XYZ_1

Zobrazit seznam aktivovaných zařízení

Žádný přístup

Správa aktivovaných zařízení

Aktivovaná zařízení přiřazená lokalitě XYZ_2

Žádný přístup

Zobrazit seznam aktivovaných zařízení

Správa aktivovaných zařízení

Všichni uživatelé

Žádný přístup

Žádný přístup

Zobrazení uživatelů

Uživatelé přiřazení lokalitě XYZ_1

Zobrazení uživatelů

Žádný přístup

Správa uživatelů

Uživatelé přiřazení lokalitě XYZ_2

Žádný přístup

Zobrazení uživatelů

Správa uživatelů

Všechna upozornění

Žádný přístup

Žádný přístup

Zobrazení upozornění

Upozornění související s lokalitou XYZ_1

Zobrazení upozornění

Žádný přístup

Správa upozornění

Upozornění související s lokalitou XYZ_2

Žádný přístup

Zobrazení upozornění

Správa upozornění

Audit log

Žádný přístup

Žádný přístup

Zobrazení audit logu

Audit log související s lokalitou XYZ_1

Zobrazení audit logu

Žádný přístup

Zobrazení audit logu

Audit log související s lokalitou XYZ_2

Žádný přístup

Zobrazení audit logu

Zobrazení audit logu

Cloud administrator – všechna data

Čtení

Žádný přístup

Čtení

Cloud administrator – akce

Žádný přístup

Žádný přístup

Spustit