Příklad správy lokalit a uživatelů s rozdílnými oprávněními

Společnost XYZ má centrálu a dvě pobočky: XYZ_1 a XYZ_2.

Vlastník společnosti naimportuje tři odlišné licence do svého účtu na portále EBA. Každá licence je pro 10 stanic. Vlastník vytvoří uživatelský účet pro vedoucí jednotlivých poboček – Uživatel 1 a Uživatele 2. Dále vytvoří účet pro IT administrátora – Uživatel 3. Následně pro každou pobočku vytvoří lokalitu.

Vlastník rovnoměrně rozdělí dvě licence mezi vytvořené lokality (pobočky). Třetí licenci nepřiřadí žádné lokalitě.

Nastavené oprávnění uživatelů:


Uživatel 1

Uživatel 2

Uživatel 3

Přístup ke společnosti

Žádný přístup

Žádný přístup

Čtení

Přístup k lokalitě – XYZ_1

Čtení

Žádný přístup

Zápis

Přístup k lokalitě – XYZ_2

Žádný přístup

Čtení

Zápis

Přístup ke cloud administrator

Čtení

Žádný přístup

Čtení

 

Co může jednotlivý uživatel provádět na základě výše uvedených oprávnění:


Uživatel 1

Uživatel 2

Uživatel 3

Všechny licence

Žádný přístup

Žádný přístup

Zobrazit informace o licenci

Licence přiřazené lokalitě XYZ_1

Zobrazit informace o licenci

Žádný přístup

Spravovat licenci

Licence přiřazené lokalitě XYZ_2

Žádný přístup

Zobrazit informace o licenci

Spravovat licenci

Všechna aktivovaná zařízení

Žádný přístup

Žádný přístup

Zobrazit seznam aktivovaných zařízení

Aktivovaná zařízení přiřazená lokalitě XYZ_1

Zobrazit seznam aktivovaných zařízení

Žádný přístup

Správa aktivovaných zařízení

Aktivovaná zařízení přiřazená lokalitě XYZ_2

Žádný přístup

Zobrazit seznam aktivovaných zařízení

Správa aktivovaných zařízení

Všichni uživatelé

Žádný přístup

Žádný přístup

Zobrazení uživatelů

Uživatelé přiřazení lokalitě XYZ_1

Zobrazení uživatelů

Žádný přístup

Správa uživatelů

Uživatelé přiřazení lokalitě XYZ_2

Žádný přístup

Zobrazení uživatelů

Správa uživatelů

Všechna upozornění

Žádný přístup

Žádný přístup

Zobrazení upozornění

Upozornění související s lokalitou XYZ_1

Zobrazení upozornění

Žádný přístup

Správa upozornění

Upozornění související s lokalitou XYZ_2

Žádný přístup

Zobrazení upozornění

Správa upozornění

Audit log

Žádný přístup

Žádný přístup

Zobrazení audit logu

Audit log související s lokalitou XYZ_1

Zobrazení audit logu

Žádný přístup

Zobrazení audit logu

Audit log související s lokalitou XYZ_2

Žádný přístup

Zobrazení audit logu

Zobrazení audit logu

Cloud administrator – všechna data

Čtení

Žádný přístup

Čtení

Cloud administrator – akce

Žádný přístup

Žádný přístup

Spustit