ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Příklad správy lokalit a uživatelů s rozdílnými oprávněními

Společnost XYZ má centrálu a dvě pobočky: XYZ_1 a XYZ_2.

V tomto příkladu vlastník společnosti naimportuje tři odlišné licence do svého účtu na portále EBA. Každá licence je registrována pro 10 jednotek. Vlastník vytvoří uživatelský účet pro vedoucí jednotlivých poboček – Uživatel 1 a Uživatel 2. Dále vytvoří účet pro IT administrátora – Uživatel 3. Následně pro každou pobočku vytvoří lokalitu.

Vlastník dále na portálu EBA rovnoměrně rozdělí dvě licence mezi vytvořené lokality. Třetí licenci nepřiřadí žádné lokalitě.

Každý uživatel má následující oprávnění:

Nastavení

Uživatel 1

Uživatel 2

Uživatel 3

Přístup ke společnosti

Žádný přístup

Žádný přístup

Čtení

Přístup k lokalitě – XYZ_1

Čtení

Žádný přístup

Čtení

Přístup k lokalitě – XYZ_2

Žádný přístup

Čtení

Zápis

Přístup k ESET PROTECT Cloud a ESET Inspect Cloud

Žádný přístup

Žádný přístup

Zápis

Přístup k ESET Cloud Office Security

Žádný přístup

Žádný přístup

Zápis


note

Žádný přístup ke společnosti

Uživatelé s přiřazeným oprávněním Žádný přístup ke společnosti nebudou mít k dispozici Licenční klíč. Zobrazí se jim pouze ID licence. Těmto uživatelům nebudete schopni konfigurovat oprávnění související s přístupem do ESET PROTECT Cloud, ESET Inspect Cloud ani ESET Cloud Office Security.

Uživatelé jsou schopni na základě přiřazených oprávnění provádět následující akce:

Nastavení

Uživatel 1

Uživatel 2

Uživatel 3

Všechny licence

Žádný přístup

Žádný přístup

Zobrazení informace o licenci

Licence přiřazené lokalitě XYZ_1

Zobrazení informace o licenci

Žádný přístup

Zobrazení informace o licenci

Licence přiřazené lokalitě XYZ_2

Žádný přístup

Zobrazení informace o licenci

Spravovat licenci

Všechna aktivovaná zařízení

Žádný přístup

Žádný přístup

Zobrazit seznam aktivovaných zařízení

Aktivovaná zařízení přiřazená lokalitě XYZ_1

Zobrazit seznam aktivovaných zařízení

Žádný přístup

Zobrazit seznam aktivovaných zařízení

Aktivovaná zařízení přiřazená lokalitě XYZ_2

Žádný přístup

Zobrazit seznam aktivovaných zařízení

Správa aktivovaných zařízení

Všichni uživatelé

Žádný přístup

Žádný přístup

Žádný přístup

Uživatelé přiřazení lokalitě XYZ_1

Zobrazení přístupových oprávnění souvisejících s lokalitou

Žádný přístup

Zobrazení přístupových oprávnění souvisejících s lokalitou

Uživatelé přiřazení lokalitě XYZ_2

Žádný přístup

Zobrazení přístupových oprávnění souvisejících s lokalitou

Správa přístupových oprávnění souvisejících s lokalitou

Všechna upozornění

Žádný přístup

Žádný přístup

Zobrazení upozornění

Upozornění související s lokalitou XYZ_1

Zobrazení upozornění

Žádný přístup

Zobrazení upozornění

Upozornění související s lokalitou XYZ_2

Žádný přístup

Zobrazení upozornění

Správa upozornění

Všechny audit logy

Žádný přístup

Žádný přístup

Žádný přístup

Osobní audit log

Čtení

Čtení

Čtení

Audit log související s lokalitou XYZ_1

Zobrazení audit logu

Žádný přístup

Zobrazení audit logu

Audit log související s lokalitou XYZ_2

Žádný přístup

Zobrazení audit logu

Zobrazení audit logu

ESET PROTECT Cloud a ESET Inspect Cloud

Žádný přístup

Žádný přístup

Úplný přístup

ESET Cloud Office Security

Žádný přístup

Žádný přístup

Úplný přístup