ESET-onlinehjælp

Søg Dansk
Vælg emnet

Regeleditor for enhedskontrol

Vinduet Regeleditor for enhedskontrol viser eksisterende regler og tillader præcis kontrol af eksterne enheder, som brugere tilslutter til computeren.

CONFIG_DEVMON_RULE_DLG

Særlige enheder kan tillades eller blokeres pr. bruger eller brugergruppe og baseres på yderligere enhedsparametre, som kan angives i regelkonfigurationen. Listen over regler indeholder flere beskrivelser af en regel, f.eks. navn, type af ekstern enhed, handling, der skal udføres efter tilslutning af en ekstern enhed i computeren, og alvorsgrad af logføring. Se også Tilføjelse af regler for enhedskontrol.

Klik på Tilføj eller Rediger for at administrere en regel. Klik på Kopier for at oprette en ny regel med foruddefinerede muligheder, der bruges til en anden valgt regel. XML-strenge vist, når du klikker på en regel, kan kopieres til udklipsholderen for at hjælpe systemadministratorer med at eksportere/importere disse data og bruge dem til for eksempel .

Ved at trykke på CTRL og klikke kan du vælge flere regler og anvende handlinger, f.eks. slette eller flytte dem op eller ned på listen over alle valgte regler. Afkrydsningsfeltet Aktiveret deaktiverer eller aktiverer en regel. Det kan være nyttigt, hvis du vil beholde reglen.

Klik på Udfyld for at angive enhedsparametre for flytbart medie automatisk for enheder, der er tilsluttet computeren.

Regler vises i prioriteret rækkefølge med regler med højeste prioritet øverst. Du kan flytte regler ved at klikke på UP_DOWN Top/Op/Ned/Nederst, og de kan flyttes enkeltvist eller i grupper.

Logposter kan ses i hovedprogramvinduet > Værktøjer > Logfiler.

I loggen over enhedsstyring registreres alle forekomster, hvor enhedskontrol udløses.