ESET-onlinehjælp

Søg Dansk
Vælg emnet

Registrerede enheder

Klik på knappen Udfyld for at få et overblik over alle enheder, der i øjeblikket er tilsluttet, med oplysninger om: enhedstype, forhandler af enheden, model- og serienummer (hvis det findes). Hvis du vil se alle skjulte enheder, skal du vælge Vis skjulte enheder.

Vælg en enhed på listen over registrerede enheder, og klik på OK for at tilføje en enhedskontrolregel med foruddefinerede oplysninger (alle indstillinger kan justeres).

Enheder i tilstand med lav effekt (dvaletilstand) er markeret med et advarselsikon important. Sådan aktiverer du knappen OK og tilføjer en regel for denne enhed:

Tilslut enheden igen

Brug enheden (start f.eks. appen Kamera i Windows for at aktivere et webcam)