ESET-onlinehjælp

Søg Dansk
Vælg emnet

Logfiler

Logfiler indeholder oplysninger om vigtige programhændelser, som er indtruffet, og giver en oversigt over registrerede trusler. Logføring af er en vigtig del af systemanalyse, trusselsregistrering samt fejlfinding. Logføring udføres aktivt i baggrunden uden brugerens medvirken. Oplysninger registreres baseret på indstillingerne for aktuelt logomfang. Du kan få vist tekstmeddelelser og logfiler direkte fra ESET NOD32 Antivirus-miljøet og arkivere logfiler.

PAGE_LOGS

Logfilerne kan åbnes i hovedprogramvinduet ved at klikke på Værktøjer > Logfiler. Vælg den ønskede logfiltyper i rullemenuen Logfil.

Registreringer – Denne log indeholder detaljerede oplysninger om registreringer og infiltrationer, der er registreret af ESET NOD32 Antivirus. Logoplysningerne omfatter registreringstidspunkt, scannertype, objekttype, objektets placering, navnet på registreringen, den udførte handling, navnet på den bruger, der var logget på, da infiltrationen blev registreret, hash og første forekomst. Ikke-rensede infiltrationer markeres altid med rød tekst på en lyserød baggrund. Rensede infiltrationer markeres med gul tekst på en hvid baggrund. Ikke-rensede potentielt uønskede eller potentielt usikre programmer markeres med gul tekst på en hvid baggrund.

Hændelser – Alle vigtige handlinger, der udføres af ESET NOD32 Antivirus, registreres i hændelseslogfiler. Hændelsesloggen indeholder oplysninger om hændelser og fejl i programmet. Den er designet til systemadministratorer og brugere, så du kan løse problemer. Ofte vil de oplysninger, der findes her, hjælpe dig med at finde en løsning til et problem, der sker i programmet.

Computerscanning – Resultater af alle fuldførte scanninger vises i dette vindue. Hver linje svarer til en enkelt computerscanning. Dobbeltklik på en linje for at se detaljerne om den pågældende scanning.

HIPS – Indeholder poster over bestemte HIPS-regler, som er markeret til registrering. Protokollen viser det program, som udløste handlingen, resultatet (om reglen blev tilladt eller forbudt) og regelnavnet.

Filtrerede websteder – Denne liste er nyttig, hvis du vil have vist en liste over websteder, der er blokeret af Internetbeskyttelse.I de enkelte logfiler kan du se tidspunkt, URL-adresse, bruger og program, der oprettede en forbindelse til et bestemt websted.

Enhedskontrol – Indeholder poster over flytbare medier eller enheder, der blev tilsluttet computeren. Kun enheder med respektive enhedskontrolregel bliver registreret i logfilen. Hvis reglen ikke matcher en tilsluttet enhed, vil en logangivelse for en tilsluttet enhed ikke blive oprettet. Du kan også se detaljer, f.eks. enhedstype, serienummer, leverandørnavn og mediestørrelse (hvis den findes).

Vælg indholdet i en af logfilerne, og tryk på CTRL + C for at kopiere det til udklipsholderen. Hold CTRL eller SHIFT nede for at vælge flere poster.

Klik på MODULE_INACTIVE Filtrering for at åbne vinduet Logfiltrering, hvor du kan definere filtreringskriterier.

Højreklik på en bestemt post for at åbne genvejsmenuen. Følgende valgmuligheder findes i genvejsmenuen:

Vis – Viser mere detaljerede oplysninger om den valgte logfil i et nyt vindue.

Filtrer de samme poster – Når du har aktiveret dette filter, kan du kun se poster af samme type (diagnosticeringer, advarsler osv.).

Filtrer – Når du har klikket på denne indstilling, kan du definere filtreringskriterier for de enkelte logposter i vinduet Logfiltrering.

Aktivér filter – Aktiverer filterindstillinger.

Deaktiver filter – Rydder alle filterindstillinger (som beskrevet ovenfor).

Kopiér/Kopiér alt – Kopierer oplysninger om de valgte poster i vinduet.

Kopiér celle – Kopierer indholdet af den celle, der højreklikkes på.

Slet/Slet alt – Sletter de valgte poster eller alle viste poster. Denne handling kræver administratorprivilegier.

Eksporter/Eksporter alt – Eksporterer oplysninger om de valgte poster eller alle posterne i XML-format.

Find/Find næste/Find forrige – Når du har klikket på denne indstilling, kan du definere filtreringskriterier for at fremhæve den specifikke post ved hjælp af vinduet Logfiltrering.

Beskrivelse af registrering – Åbner ESETs trusselsleksikon, som indeholder detaljerede oplysninger om farerne og symptomerne ved den registrerede infiltration.

Opret udeladelse – Opret en ny registreringsudeladelse ved hjælp af en guide (ikke tilgængelig for registrering af malware).

Føj til tilladelsesliste for browserbeskyttelse – Åbner vinduet Tilladelsesliste for browserbeskyttelse og føjer elementet til listen.